545-0462/01 – Prostorová analýza dat ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cíle prostorové analýzy dat, typy analýz, typy dat. Základní druhy statistických charakteristik a vybraná teoretická rozdělení. Popisná statistika pro body. Kvadrantová analýza. Kernelový odhad. Metoda nejbližšího souseda. K funkce. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). Popis liniového vzorku. Základní pojmy z teorie grafů. Analýza časové složky dat. Problém plošné interpolace. Prostorová autokorelace. Strukturální funkce. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. Geostatistické modelování. Krigování.

Povinná literatura:

Bailey, T.C., Gatrell, A.C., "Interactive spatial data analysis" Essex, Longman Scientific & Technical, 1995. Birkin M. et al.: Intelligent GIS - location decisions and strategic planning. Geoinformation International, Cambridge, UK. 1996. Fotheringham S., Rogerson P. (editors): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd 1994, 281 stran. Horák, J.: Úvod do prostorové analýzy, učební text pro PGS, VŠB Ostrava 1996 Meer Freek D.: Introduction to Geostatistics. ITC Enschede 1992, 52 stran. Schejbal C.: Aplikovaná geostatistika. GŘ ČSUP Příbram 1983, 153 stran. Schejbal C.: Aplikovaná geostatistika III. GŘ ČSUP Příbram 1985, 207 stran. Walford Nigel: Geographical Data Analysis. Yue-Hong Chou: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information systems. Onword Press 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prostorová analýza dat. Cíle, typy analýz, typy dat. 2. Základní druhy statistických charakteristik. 3. Základní teoretická rozdělení. 4. Body. Popisná statistika pro body. 5. Kvadrantová analýza. Kernelový odhad. 6. Metoda nejbližšího souseda. K funkce. 7. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). 8. Popis liniového vzorku. Základní pojmy z teorie grafů. 9. Analýza časové složky dat. Časoprostorové shluky. 10. Analýza prostorových interakčních dat. 11. Problém plošné interpolace. Vytváření územních celků. 12. Prostorová autokorelace. Strukturální funkce. 13. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. 14. Geostatistické modelování. Krigování. 15. Indikátorové, pravděpodobnostní krigování a soft kriging.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku