545-0462/02 – Analysis of spatial data ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Prostorová analýza dat. Cíle, typy analýz, typy dat. 2. Základní druhy statistických charakteristik. 3. Základní teoretická rozdělení. 4. Body. Popisná statistika pro body. 5. Kvadrantová analýza. Kernelový odhad. 6. Metoda nejbližšího souseda. K funkce. 7. Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů). 8. Popis liniového vzorku. Základní pojmy z teorie grafů. 9. Analýza časové složky dat. Časoprostorové shluky. 10. Analýza prostorových interakčních dat. 11. Problém plošné interpolace. Vytváření územních celků. 12. Prostorová autokorelace. Strukturální funkce. 13. Teoretické typy semivariogramu, způsob interpretace. 14. Geostatistické modelování. Krigování. 15. Indikátorové, pravděpodobnostní krigování a soft kriging.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner