545-0463/01 – Data security in information systems ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informace jako aktivum, pojmy a principy. 2. Příčiny a důvody úniků, ztrát a zneužívání informací. 3. Fyzická bezpečnost, režimová ochrana, HW ochrana, SW ochrana, personální ochrana. 4. Komplexní řešení bezpečnosti. Analýza rizik, bezpečnostní politika, bezpečnostní projekt. 5. Bezpečnostní management. 6. Řešení a hodnocení bezpečnosti externí firmou nebo vlastními silami. 7. Bezpečnost informací a legislativní normy. 8. Bezpečnost počítačových sítí. Bezpečnostní funkce a bezpečnostní služby v počítačových sítích. Zabezpečení přenosu dat. 9. Kryptografie. Kryptografické algoritmy. Symetrická a nesymetrická kryptografie. Elektronický podpis. 10. Bezpečnostní prvky v počítačových sítích: bezpečnostní brány, bezpečnostní protokoly, 11. Bezpečnost systému: zálohování, ochrana zdrojů, kontrola integrity, monitorování, antivirová ochrana. 12. Postup při napadení: odhalení průniku, úklid po útočníkovi, obnovení provozu, opatření proti opakování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner