545-0464/01 – Programming III ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Růžička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy objektově orientovaného programování. 2. Vývojové prostředí jazyka Java (Sun, Microsoft). Ladění programů. Kompilace. Překlad binárního mezikódu. 3. Základní datové typy. Další datové typy. 4. Matematické a jiné předdefinované funkce. Vlastní funkce a procedury. 5. Řídící a rozhodovací struktury v prostředí jazyka Java. 6. Zpracování událostí v prostředí Java. 7. Pole. Zpracování řetězců. 8. Tvorba definic tříd. Zapouzdření. 9. Polymorfismus. Dědičnost. 10. Abstract Windowing Toolkit (I). 11. Applet vs. aplikace. Zpracování chyb. 12. Ovládací prvky uživatelského rozhraní. 13. Abstract Windowing Toolkit (II). 14. Abstract Windowing Toolkit - pokročilé techniky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner