545-0466/01 – Globální navigační a polohové systémy ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu je podán přehled historie navigace a určování polohy se zvláštním zřetelem na elektronické navigační systémy. Dále jsou zde probrány existující družicové polohové systémy (GPS a GLONASS), problematika budování rozšiřujících služeb (DGPS, WAAS, LAAS, EGNOS atd.) a výhled do budoucna. V závěru jsou probrány praktické příklady aplikací systému GPS.

Povinná literatura:

1. Rapant, P.: Družicové navigační a polohové systémy. Computer Press a.s., Brno. 200 str. (V tisku.) 2. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Část 1. Škola – vložená příloha časopisu GeoInfo, roč. 1., číslo 2. Ostrava, 1998, 12 stran. ISSN1212- 4311. 3. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Část 2. Škola – vložená příloha časopisu GeoInfo, roč. 1., číslo 3. Ostrava, 1998, 16 stran. ISSN1212- 4311. 4. Zdroje na Internetu.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Určování polohy, navigace. 2. Navigační systémy. Radiové navigační systémy: pozemní, družicové. Principy určování polohy a metody vyhodnocování. 3. Globální družicové navigační systémy (GDNS). Historie GDNS. 4. Systém GPS. Historie, struktura, vysílané signály. 5. Přijímač GPS. Určování polohy a času. 6. Faktory ovlivňující přesnost systému GPS. 7. Metody zpřesňování určování polohy a času. 8. Faktory ovlivňující výkonnost systému GPS. Standardy systému GPS. Další vývoj systému GPS. 9. Systém GLONASS. 10. GDNS-1: EGNOS, LAAS, EGNOS. GDNS-2: Galileo. 11. Aplikace GPS v oblasti dopravy. 12. Aplikace GPS v oblasti geodézie a mapování. 13. Další oblasti aplikací systému GPS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku