545-0467/02 – Operations Research (OR)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR63 Ing. Jana Bartoňová, Ph.D.
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a aplikací metod operačního výzkumu.

Teaching methods

Summary

The objective of the subject is to solve the decision-making problems by developing mathematical models of those problems. These models are solved by these techniques: linear mathematical programming,sensitivity analysis, transportation, project management, multicriteria decision making,queuing analysis,inventory management.Practical tasks are solved by employing DS for Windows.

Compulsory literature:

Taylor, Bernard W.Introdustion to Management Science. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey 07458. Prentice Hall, 2002. xviii, 765. 0-13-033190-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata operačního výzkumu, klasifikace disciplin operačního výzkumu 2. Ekonomický a matematický model úlohy lineárního programování (LP), typické úlohy LP 3. Grafické řešení úlohy LP a její řešení simplexovou metodou 4. Teorie duality a postoptimalizační analýza 5. Dopravní úlohy a jejich řešení přesnými a přibližnými metodami 6. Celočíselné programování, cílové programování 7. Základní pojmy teorie grafů, optimalizace v grafech 8. Řízení projektů, metody CPM a PERT 9. Modely řízení zásob, jejich charakteristika, deterministické modely řízení zásob 10. Modely hromadné obsluhy 11. Vícekriteriální rozhodování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.