545-0473/02 – Automatizace ve vodním hospodářství (AVH)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy automatizace, tak aby byli schopni definovat své požadavky na případné vylepšení nebo úpravu monitorování či řízení vybraných technologických procesů se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny vody a čerpací stanice. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s principy jejich zpracování a využitím pro řízení. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávát, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti monitorovacích a řídicích systémů používaných v technologických procesech čerpacích stanic, čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s jejich zpracováním a využitím pro řízení, ve výše zmíněných technologiích. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávát, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Povinná literatura:

Strakoš, V.: Automatizace technického zabezpečení výroby. Skripta VŠB. Ostrava Strakoš,V.: Dispečerská řízení dolů (část o vodním hospodářství). Skripta VŠB. Ostrava http://www.pantek.cz http://hw.cz http://www.automa.cz/

Doporučená literatura:

http://www.promotic.com http://hw.cz http://www.automa.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy automatického řízení 2. Základy automatické regulace 3. Technické prostředky automatizace – snímače stavu hladiny 4. Technické prostředky automatizace – snímače tlaku a teploty 5. Technické prostředky automatizace – snímače průtoku 6. Základní principy převodníků a zesilovačů 7. Vstupní karty počítačů pro automatizaci 8. Programovatelné automaty 9. Programovatelné automaty 10. Dálkové a automatické ovládání čerpadla 11. Dálkové ovládání šoupátka nebo ventilu 12. Dálkové ovládání čerpací stanice mezi dvěma nádržemi 13. Automatické ovládání čerpací stanice mezi dvěma nádržemi 14. Úprava obrazovky pro dálkové a aut. ovládání čerpací stanice – systémy SCADA 15. Rezerva pro inovaci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.