545-0473/05 – Automatizace ve vodním hospodářství (AVH)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy automatizace, tak aby byli schopni definovat své požadavky na případné vylepšení nebo úpravu monitorování či řízení vybraných technologických procesů se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny vody a čerpací stanice. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s principy jejich zpracování a využitím pro řízení. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávát, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti monitorovacích a řídicích systémů používaných v technologických procesech čerpacích stanic, čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s jejich zpracováním a využitím pro řízení, ve výše zmíněných technologiích. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávát, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Povinná literatura:

Strakoš, V.: Automatizace technického zabezpečení výroby. Skripta VŠB. Ostrava Strakoš,V.: Dispečerská řízení dolů (část o vodním hospodářství). Skripta VŠB. Ostrava http://www.pantek.cz http://hw.cz http://www.automa.cz/

Doporučená literatura:

http://www.promotic.com http://hw.cz http://www.automa.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ǔvod do problematiky automatizace a řízení, základní pojmy 2. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů čistíren odpadních vod 3. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů úpraven vody 4. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů čerpacích stanic 5. Možné způsoby měření technologických veličin v čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody 6. Možné způsoby měření technologických veličin na čerpacích stanicích 7. Základní pravidla pro výběr vhodného snímače pro měření technologických veličiny 8. Základní architektury monitorovacích systémů, z hlediska jejich možností, spolehlivosti a ceny 9. Zálohování naměřených provozních dat, zabezpečení naměřených dat 10. Základní typy řízení, jejich možnosti a cena 11. Výhody a nevýhody centrálních a distribuovaných systémů řízení 12. Současné možnosti některých metod umělé inteligence pro řízení technologických procesů 13. Jak správně definovat požadavky na doplnění části monitorovacího nebo řídicího systému 14. Způsoby ověření funkčnosti dodaného monitorovacího nebo řídicího systému

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2009/2010 zimní