545-0483/01 – Metodologie projektování (MP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Roman Danel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Danel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
DAN11 Ing. Roman Danel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si v prvé řadě ozřejmí současný výklad pojmu informační systém, základní vlastnosti a požadavky, které musí splňovat. Dále získají rámcovou orientaci v architekturách IS a v metodologiích užívaných pro jejich vývoj.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět přináší přehled o jednotlivých typech metodologií, metod, technik a nástrojů používaných pro projektování informačních systémů, dále seznamuje se základním konceptem architektur jako komplexním, modulárním, variabilním rámcem struktury informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována faktorům ovlivňujícím jejich návrh.

Povinná literatura:

1) ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů, Praha: EKOPRESS, 1999, .403s. ISBN 80-86119-13-0. 2) VOŘÍŠEK, J. Informační technologie a systémová integrace, Praha: VŠE, 1996, 198s. ISBN 80-7079-895-5. 3) DOHNAL, J.; POUR J. Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Praha: EKOPRESS, 1997, 301 s. ISBN 80-86119-02-5. 4) KAJZAR, D. Tvorba informačních systémů I, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003, 219 s. ISBN 80-7248-214-9. 5) Kadlec, V.: Agilní programování – metodiky efektivního vývoje softwaru. ComputerPress, Brno 2004.

Doporučená literatura:

SOMMERVILLE, I.: Softwarové inženýrství. ComputerPress Brno, 2013. ISBN: 978-80-251-3826-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zvolené téma s aplikováním některé z metody analýzy či návrhu systému.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vymezení pojmu informační systém, charakteristika současných IS, základní vlastnosti a požadavky, které musí splňovat, uplatnění principu tří architektur při vývoji systémů. 2.Životní cyklus informačního systému, typy životních cyklů. 3.Obecné principy analýzy a návrhu informačního systému. 4.Vztah mezi metodikou, metodou, technikou a nástrojem při vývoji informačního systému, stručný přehled současně používaných metodik. 5.Příklad projekce životního cyklu informačního systému do metodiky MDIS. 6.Strukturovaný a objektově orientovaný přístup k analýze a návrhu informačních systémů. 7.Přehled strukturovaných metod. 8.Přehled objektově orientovaných metod. 9.Základní parametry, které musí splňovat architektura IS obecně, faktory ovlivňující její návrh, vrstvy v architekturách. 10.Obecné schéma globální architektury IS. 11.Dílčí architektury – datová, funkční, procesní, technická, softwarová, organizační, personální. 12.Vrstvená architektura. 13.Architektura řídících systémů technologických celků. 14.Omezení a podmínky, které je nutno respektovat při vývoji informačního systému.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku