545-0485/01 – Technical Support of the Production (TZV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the issue of the subsystems of the technical support of production, their basic and common characteristics, operation and management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Compulsory literature:

Burý A., Kebo V., Kodym O.: Automation in Mining. Ostrava 2005. ISBN

Recommended literature:

Myerson, J. M.: A Guide to Selection and Implementation. Auerbach Publications 2006 ISBN 978-0849330186

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. analysis of the technological process (the algorithm design of TP, basic concepts, the structure of the CONTROL-TP, etc.). 2. analysis of the technological processes and principles of management subsystem of the technical support of production. 3. The technical support of production – electric energy. 4. the Subsystems of the technical support of production – water. 5. the Subsystems of the technical support of production – the heat of the economy. 6. the Subsystems of the technical support of production – sewage networks. 7. The technical support of production-kolektorové network. 8. The technical support of production – ventilation (description of the structure, the model properties of the mining site). 9. The technical support of production – the production and distribution of compressed air. 10. The technical support of production – degazace. 11. The technical support of production – supply. 12. the calculation of parameters of General network (equation, methods, etc.). 13. the hardware equipment for so-called (measurand, the members of the action, transmission routes, control computer, microcomputers). 14. the central control station (CCS, control) level. 15. Security of information systems

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 37  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R006) Automation and Computers in Raw Material Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.