545-0491/01 – Automatizace dopravy na hlubinných dolech (ADnHD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámení studentů se systémy automatického a automatizovaného řízení dopravy na uhelných hlubinných dolech.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se systémy dopravy a jejich automatizovaným řízením na uhelných hlubinných dolech. Je probírána problematika automatizace odtěžení uhlí prostřednictvím kontinuální dopravy v dole s následnou vertikální dopravou, realizovanou pomocí automatizace skipového těžení.

Povinná literatura:

BURÝ,A. Automatizace hlubinného dobývacího procesu, VŠB Ostrava, HGF,1989. BURÝ,A.,KODYM,O.,KEBO,V.: Automation of Mining Processes. VŠB-TU Ostrava,HGF,2005. BURÝ,A. Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlub.dolech, Monografie 7, VŠB-TU Ostrava,HGF,2002 and Geological Series, Monograph 7, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0158-2, ISSN 0474-8476. BURÝ,A. Optimisation of the automated mining process by the selective haulage and homogenisation. sylabus PhD study, VŠB – TU Ostrava , HGF, Institute of economics and control systems , 2005, 45 pages, ISBN 80 -248-0847-1.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Automatizace dopravních linek na uhelném hlubinném dole 2. Systémy racionalizace řízení automatizovaných linek dopravníků 3. Automatizace systémů skipového těžení 4. Automatizované řízení dopravy vyztužovacího materiálu a důlní výstroje 5. Počítačové modely selektivního odtěžení a homogenizace na uhelných hlubinných dolech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3646) Geodézie a kartografie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P1701) Fyzika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2111) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2110) Geologické inženýrství P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3904) Inženýrská ekologie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku