545-0492/01 – Nové metody v systémové praxi (MNSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta analýze problémů systémové dynamiky a syntéze modelů, tak aby na základě těchto modelů bylo možno experimentovat, predikovat řešení a doporučit vhodný postup při řešení problémů. V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti systémového myšlení a systémové dynamiky, jako jsou systémové archetypy, nelinearity, zpětné vazby, zpoždění, mentální modely, příčinné smyčkové diagramy atd. Studentům budou také představeny nástroje sloužící k popisu a modelování dynamických systémů. V rámci předmětu bude vysvětlen postup při vytváření dynamických modelů. Formou ukázek praktických postupů modelování se studenti seznámí s modelovacím nástrojem Powersim.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti systémového myšlení a systémové dynamiky, jako jsou systémové archetypy, nelinearity, zpětné vazby, zpoždění, mentální modely, příčinné smyčkové diagramy atd. Studentům budou také představeny nástroje sloužící k popisu a modelování dynamických systémů. V rámci předmětu bude vysvětlen postup při vytváření dynamických modelů. Formou ukázek praktických postupů modelování se studenti seznámí s modelovacím nástrojem Powersim. 1. Systém – definice, pohled na objekty ze systémového hlediska, hloubka a rozlišení systému, úhel pohledu, otevřené uzavřené systémy, typy, prvky, vazby, systém, subsystém, vnitřní proměnné, vnější proměnné, diagram hranic systému 2. Komplexita a složitost – pojetí komplexity, detailní a dynamická komplexita, interdependence, nelinearita, neurčitost, zpětné vazby (kladná, záporná, aditivní, proporcionální zpětná vazba, vlivy zpoždění), zpoždění 3. Systémové myšlení – mentální modely, dovednosti systémového myšlení 4. Nástroje systémového a tvořivého myšlení 5. Systémové archetypy 6. Systémová dynamika 7. Postup při vytváření modelů - definice problému, sběr dat, stanovení předpokladů a hypotéz, definice proměnných, jejich jednotek a určení jejich druhů (hladiny, toky, konstanty, proměnné), formulace a formalizace modelu, testování modelu, what if analýza a simulace s modelem atd. 8. Modelování dynamických systémů – definice proměnných, prvky využitelné v modelu (toky, hladiny, konstanty, proměnné, spoje), nastavení doby a kroku simulace, metody integrace 9. Rozšířené možnosti modelovacích nástrojů – prvky pro zadávání vstupních hodnot modelu (grafové funkce, vstupní pole, potenciometry a podobně.), prvky pro zobrazování výsledků simulací (grafy, hodnotové pole, tabulky a podobně), tvorba simulátoru 10. Rozšířené možnosti modelovacích nástrojů – Export a import hodnot z a do souboru, použití polí 11. Modelování základních stavebních kamenů modelů a jejich matematická interpretace (ukázka převodu matematického popisu - diferenciální rovnice na model) – kladná zpětná vazba, záporná zpětná vazba, S křivka 12. Modelování základních stavebních kamenů modelů - přestřelení a zhroucení, oscilace, souběžné toky 13. Praktické ukázky modelů - meze růstu, populace, řetězec stárnutí, nádrž, úvěr, bankovní účet 14. Představení SW dalších prostředků pro modelování dynamiky (Powersim, Vensim, Stella, IThing, Dynamo)

Povinná literatura:

[1] Marek Šusta, Inka Neumaierová: Cvičení ze systémové dynamiky. Skripta pro VŠE. Vydáno na VŠE v roce 2004. [2] Stanislava Mildeová, Viktor Vojtko: Systémová dynamika. Vydáno na VŠE v roce 2003. [3] Dynamika trhu : jak pochopit síly, které mění trhy, konkurenci a podnikání / Viktor Vojtko, Stanislava Mildeová. - 1. české vyd.. - Zeleneč : Profess Consulting, 2007 dotisk - 124 s. : il. ISBN 978-80-7259-052-0 (brož.)

Doporučená literatura:

[1] Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace / Peter M. Senge ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová]. - Vyd. 1.. - Praha : Management Press, 2007 - 439 s. ISBN 978-80-7261-162-1 (váz.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Domácí úkoly, test, projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti vypracují individuální programy dle zadání pedagoga.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém – definice, pohled na objekty ze systémového hlediska, hloubka a rozlišení systému, úhel pohledu, otevřené uzavřené systémy, typy, prvky, vazby, systém, subsystém, vnitřní proměnné, vnější proměnné, diagram hranic systému 2. Komplexita a složitost – pojetí komplexity, detailní a dynamická komplexita, interdependence, nelinearita, neurčitost, zpětné vazby (kladná, záporná, aditivní, proporcionální zpětná vazba, vlivy zpoždění), zpoždění 3. Systémové myšlení – mentální modely, dovednosti systémového myšlení 4. Nástroje systémového a tvořivého myšlení 5. Systémové archetypy 6. Systémová dynamika 7. Postup při vytváření modelů - definice problému, sběr dat, stanovení předpokladů a hypotéz, definice proměnných, jejich jednotek a určení jejich druhů (hladiny, toky, konstanty, proměnné), formulace a formalizace modelu, testování modelu, what if analýza a simulace s modelem atd. 8. Modelování dynamických systémů – definice proměnných, prvky využitelné v modelu (toky, hladiny, konstanty, proměnné, spoje), nastavení doby a kroku simulace, metody integrace 9. Rozšířené možnosti modelovacích nástrojů – prvky pro zadávání vstupních hodnot modelu (grafové funkce, vstupní pole, potenciometry a podobně.), prvky pro zobrazování výsledků simulací (grafy, hodnotové pole, tabulky a podobně), tvorba simulátoru 10. Rozšířené možnosti modelovacích nástrojů – Export a import hodnot z a do souboru, použití polí 11. Modelování základních stavebních kamenů modelů a jejich matematická interpretace (ukázka převodu matematického popisu - diferenciální rovnice na model) – kladná zpětná vazba, záporná zpětná vazba, S křivka 12. Modelování základních stavebních kamenů modelů - přestřelení a zhroucení, oscilace, souběžné toky 13. Praktické ukázky modelů - meze růstu, populace, řetězec stárnutí, nádrž, úvěr, bankovní účet 14. Představení SW dalších prostředků pro modelování dynamiky (Powersim, Vensim, Stella, IThing, Dynamo)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2009/2010 zimní