545-0495/03 – Application of Computer Technique in Economic Practice (AVT)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students apply computer technology in practical problem solution and thus they deeply understand economic regularity.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course covers basic user computer systems, network OS, work with tables and texts. Using mail merge, desktop publishing equipment. Components of computer networks, central computers, servers, use the Internet, IP version 4 and 6. Familiarization with new technology hardware. GIS, GPS, GSM. Using MS Excel decision-making and economic applications in the company. Protection against viruses, use maker. MS Powerpoint, web page creation, building calculations.

Compulsory literature:

Texty předané vyučujícím, Brož, Milan. Microsoft Office Word 2003: Podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1.. Brno: Computer Press, 2004 - viii, 392 s. : il. ISBN 80-251-0140-1 Brož, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy 4. aktualiz. vyd.. Brno: Computer Press, 2006 - 430 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 80-251-1307-8 případně jiné manuály k výše uvedeným softwarovým produktům PC World, SW noviny, články z dalších počítačových časopisů stav prosinec 2007

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Uživatelské počítačové systémy v praxi podnikatelských subjektů 2. Práce s texty v hospodářské praxi, zásady zpracování, prostředky DTP 3. Další funkce MS Word, hromadná korespondence, I/O z databází 4. Práce s tabulkami, grafická prezentace, psaní vzorců 5. Síťový operační systém Nowell NetWare, elektronická pošta, její využití pro korespondenci a v oběhu dokladů 6. Práce počítače, počítačové vybavení odpovídající potřebám podniku (firmy) 7. Jak fungují počítačové sítě, počítačová síť v podniku (ve firmě) 8. Světová počítačová síť Internet, principy činnosti 9.Programové prostředky pro přístup do Internetu a jejich využití v praxi. 10. GIS, GPS, GSM 11.Sálové počítače MainFrame, jejich využití v hospodářské praxi podniků 12.MS Excel, jeho využití v hospodářské praxi firmy 13.Metody regresní a korelační analýzy 14.Programy pro prezentaci, MS Powerpoint 15.Nové technologie (hardware) PC 16.Viry, druhy virů, antivirové prostředky 17.Tvorba WWW stránek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner