545-0495/04 – Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi (AVT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Oldřich Vlach, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOU70 RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
VLA26 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti uplatňují výpočetní techniku při řešení zadání z ekonomické praxe podniků. Ve zpracovávaných aplikací hlouběji pochopí ekonomické zákonitosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá základy uživatelských počítačových systémů, síťovými OS, prací s tabulkami a texty. Využití hromadné korespondence, prostředky DTP. Součásti počítačových sítí, centrální počítače, servery, využití Internetu, IP verze 4 a 6. Seznámení s novými technologie HW. GIS, GPS, GSM. Využití MS Excel pro rozhodování a ekonomické aplikace ve firmě. Ochrana proti virům, užití maker. MS Powerpoint, tvorba www stránek, stavební kalkulace.

Povinná literatura:

Texty předané vyučujícím, Brož, Milan. Microsoft Office Word 2003: Podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1.. Brno: Computer Press, 2004 - viii, 392 s. : il. ISBN 80-251-0140-1 Brož, Milan. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy 4. aktualiz. vyd.. Brno: Computer Press, 2006 - 430 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 80-251-1307-8 případně jiné manuály k výše uvedeným softwarovým produktům PC World, SW noviny, články z dalších počítačových časopisů stav prosinec 2007

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uživatelské počítačové systémy v praxi podnikatelských subjektů 2. Práce s texty v hospodářské praxi, zásady zpracování, prostředky DTP 3. MS Word, hromadná korespondence, použití prvků z databází 4. Práce s tabulkami, grafy, psaní vzorců 5. Síťový operační systém Nowell NetWare, elektronická pošta 6. Podstata práce počítače a jeho hlavních částí 7. Základy tvorby WWW stránek 8. Světová počítačová síť Internet, principy činnosti 9. Programové prostředky pro přístup do Internetu. 10. Získávání ekonomických údajů z Internetu, jejich další zpracování 11. GIS, GPS, GSM 12. Sálové počítače MainFrame 12. MS Excel, jeho využití v hospodářské praxi 13. Metody regresní a korelační analýzy 14. Programy pro prezentaci, MS Powerpoint 15. Nové technologie (hardware) PC 16. Viry, druhy virů, antivirové prostředky 17. Rozpočtování, stavební kalkulace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní