545-0504/01 – System documentation of collections (SDS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Identification of informational provision of collection activity

Teaching methods

Summary

Posluchač získá teoretické a praktické znalosti v oblasti deskripce a klasifikace muzejních sbírkových předmětů, administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů, využití dokumentačních systémů pro evidenci I. a II. stupně muzejních sbírkových předmětů, dále v oblasti vědecko - statistického vyhodnocení informací o sbírkových předmětech, klasifikace a charakteristiky existujících automatizovaných systémů dokumentace muzejních sbírkových předmětů a památkových objektů. K úspěšnému absolvování semináře je třeba získat zápočet. Vedoucí semináře hodnotí úroveň zpracování evidence I. a II. stupně vzorového sbírkového souboru a vědecko - statistické vyhodnocení informací o sbírkových předmětech včetně vypracování semestrální práce k danému tématu. Rozsah semestrální práce nesmí klesnout pod 20 normovaných stran, součástí práce jsou řádné citace použité odborné literatury.

Compulsory literature:

Zapletal, M.: Výpočetní technika a muzejní dokumentační systémy. Opava 1992. Macháček, J. : Počítačová podpora v archeologii. Brno 1997. Chenhall, R.: Katalogizace muzejních sbírek ve věku počítačů. Praha 1981. Chenhall, R., Vance, D.: Museum Collections and Today´s Computers. New York 1988. Zůna, P.: Informatika a výpočetní technika. Praha 1993. Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999. Doporučený postup administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů. ICOM – CIDOC. Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví. www.citem.cz Malina, J. Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů. České Budějovice 1977. Popis sbírkových předmětů. Směrnice CIDOC. ICOM – CIDOC. Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví. www.citem.cz ICOM – CIDOC model dat pro dokumentaci sbírkových fondů muzeí prostřednictvím počítačů. Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví. www.citem.cz DEMUS. Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví. www.citem.cz Fassati, T.: Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek. Muzejní obzory 3 – 4/1997. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha 1998. Brož, M., Brožová, P.: Excel 7.0 - základní průvodce uživatele. Brno 1998. Kukal, J.: Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat - matematická statistika pro každého. Praha 1992.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Optional study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner