545-0600/01 – Počítačová podpora projektování (PPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základním aplikačním software používaným v oblasti biologie, environmentálních a geovědních oborů. Předmět je zaměřen na programové vybavení, které budou studenti využívat během dalšího studia, zejména v navazujících předmětech Informační systémy v péči o krajinu a Modelování v péči o krajinu. V rámci předmětu získají studenti znalosti ovládání balíku ESRI ArcGIS, Canoco, Juice, AutoCAD, ArchiCAD a další. Součástí je také úvod do databázových systémů a datových formátů (rastrová a vektorová data), které se v uvedených vědních oborech používají.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Znalosti: Posluchači mají základní přehled o problematice zpracování dat, tvorby databází a informačních systémů z hlediska uživatele a pracovníka v oboru revitalizace území. Dovednosti: Posluchač má základní znalosti o pořizování dat a tvorbě databází, zpracování rastrové a vektorové grafiky, základní dovednosti práce se statistickými programy v environmentalistice. Má přehled o možnostech programů ESRI, AutoCAD, ArchiCAD a využití Microsoft Project pro projektové řízení.

Povinná literatura:

DANEL, R. Základy informatiky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava 2013. [online]. Dostupné na http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_042/ ISBN: 978-80-248-3052-0 FANE, B. AUTOCAD for Dummies, 17th Edition. John Wiley & Sons, 2016. 544 p. ISBN: 978-1-119-25579-6 DAVIS, D. Vytváříme mapy v GIS. Praha: Computer Press, 2000. 112 s. ISBN 80-7226-389-7 STALMACHOVÁ, B, DANEL, R., VOJVODÍKOVÁ B., et al. Nejlepší praktiky v managementu brownfiedů. Část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1

Doporučená literatura:

Uživatelská příručka systému Adobe Photoshop. [online]. Dostupné na https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html Seznámení s ArchiCADEM 11. [online]. Dostupné na http://fast10.vsb.cz/archicad11/ PAVLÍK, T. a DUŠEK, L. Biostatistika. 2012, [online], [cit 6.5.2018]. Dostupné na https://www.iba.muni.cz/res/file/ucebnice/pavlik-biostatistika-v2.pdf SCHVALBE, K. Řízení projektů v IT - kompletní průvodce. Brno: ComputerPress, 2007. ISBN 978-80-251-1526-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení, prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do informatiky, datové formáty, možnosti konverze 2. Úvod do vytváření databázových systémů, datový model, převody dat 3. Práce s rastrovými daty, pořízení dat, Adobe Photoshop 4. Práce s vektorovými daty, CorelDraw 5. GIS systémy, základy práce s ArcGIS 6. Základy práce s balíkem SW AutoCAD 7. Základy práce s balíkem SW ArchiCAD 8. Software pro statistiku, úvod do SAS 9. Software pro podporu projektového řízení, Microsoft Project, OpenProj 10. Software pro podporu modelování a grafické prezentace, MS Visio, Dia 11. Prostředky pro prezentaci informací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestralni projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní