545-0601/01 – Socio-ekonomické a ekonomické nástroje pro znovuvyužití brownfields (SocEkoBrn)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuIng. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované při ukončení předmětu: znalost základních pojmů z předmětné oblasti a vazeb na ekonomickou problematiku. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: schopnost prezentace svých názorů a argumentace v předmětné oblasti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy souvisejícími s problematikou Brownsfields a dále jim vysvětlit socio-ekonomické faktory, které souvisejí s danou problematikou; se základními možnostmi získávání finančních prostředků na regeneraci BR, s ekonomickým zhodnocením případné investice.

Povinná literatura:

Kadeřábková, B; Piecha, M. Brownfield: Jak vznikají a co s nimi. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009 138 s. ISBN 978-80-7400-123. Rydvalová, P; Žižka, M. Regenerace brownfieldu: studie proveditelnosti. 1. vyd. Liberec: VÚTS, 2006. 47 s. ISBN 80-239-7245-6. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. KUCHAŘ, P. Trh práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-3.

Doporučená literatura:

Národní databáze brownfieldů [online] http://www.czechinvest.org/narodni-databaze-brownfieldu COBRAMAN – databáze evropských brownfieldů: http://www.cobraman-ce.eu/ (od 12/2010 veřejně přístupná

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání semestrálních prací dle zadání pedagoga, absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů 2. Zdroje financování regenerace brownfields - EU, státní rozpočet, rozpočet krajů a obcí, ostatní zdroje 3. Tvorba studie proveditelnosti regenerace brownfields - podstata projektu a jeho etapy, analýza trhu, technické řešení projektu 4. Tvorba studie proveditelnosti regenerace brownfields - dopad projektu na životní prostřední, management projektu a řízení lidských zdrojů, finanční analýza projektu a analýza rizik (SWOT analýza) 5. Faktory ovlivňující regeneraci brownfields 6. Odhad nákladů na regeneraci brownfields 7. Socio-ekonomické bariéry rozvoje brownfields 8. Demografické charakteristiky pro zhodnocení podmínek rozvoje brownfields 9. Význam brownfields pro vytvoření nových pracovních míst 10.Brownfields a kvalita života – bydlení, zdravotnictví, kultura 11.Metody hodnocení socio-ekonomických faktorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní