545-0603/01 – Modelování v péči o krajinu (ModKraj)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektování. Umí získat a ověřit data pro model, vytvářet projekty územního plánování, jejich přípravu a vytvoření modelu terénu a provedení následných analýz. Zisk základních přehledů o postupech a možnostech vizualizace.Na základě pochopení principů popsat a navrhnou kompletní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v problematice využití informačních systémů v environmentálních vědách a obnově krajiny. Zaměřuje se na prostředky a metody pro územní plánování a modelování krajiny. Podrobně rozebírá datové struktury, analýza a syntéza dat, postupy vytváření projektů. V další části se zaměřuje na využití digitálních modelů krajiny včetně metod vyhodnocení stavu z pohledu obnovy krajiny a vyuţití brownfields. V praktické části jsou studenti podrobně seznámeni s obsluhou a využitím prostředků AutoCad Map a příkladech implementace environmentálních dat a v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B., DANEL, R., VOJVODÍKOVÁ, B., NEUSTUPA, Z., LABODOVÁ, A., COTIC, B., DOLEŽELOVÁ, L., LACKOVÁ, E., FRANKOVÁ, H. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. Neustupa, Z. Aplikace informačních technologií pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti, VŠB-TUO, 2006, 186 str, Tuček, J.: GIS (1998): Principy a praxe. Praha: Computer Press. Understanding GIS. Redlands (CA, USA): ESRI, 1990. Bonham - Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists. Ontario: Pergamon Press. Minami, M.: Using ArcMap. ESRI, Inc., Redland, 2000. Tucker, C.: Using ArcToolbox. ESRI, Inc., Redland, 2000.

Doporučená literatura:

Dobešová, Z. AutoCAD Map 3D, Comouter Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-251-1856-6 Vienneau, A.: Using ArcCatalog. ESRI, Inc., Redland, 2001 http://www.landscapemodeling.org/ RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-1264-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičení, prezentace semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy pro uzemní plánování a modelování krajiny. 2. Prostředí pro realizaci GIS v environmentální praxi. 3. Metody sběru prostorových dat. Prezentace dat v GIS. 4. Environmentální, ekonomická data. Data územního plánování. 5. Dálkový průzkum Země. Vytváření podkladů územního plánování. 6. Pokročilé geostatické výpočty. 7. Analýza environmentálních dat v GIS. 8. Syntéza dat o krajině, vytváření projektů. 9. Speciální úkoly v řešení problematik brownfield. 10. Digitální modely terénu příklady modelů krajiny. 11. Vyhodnocení dat v 3D prostoru. 12. Možnosti vizualizace v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Semestralni projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní