545-0603/01 – Modelování v péči o krajinu (ModKraj)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektování. Umí získat a ověřit data pro model, vytvářet projekty územního plánování, jejich přípravu a vytvoření modelu terénu a provedení následných analýz. Zisk základních přehledů o postupech a možnostech vizualizace.Na základě pochopení principů popsat a navrhnou kompletní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v problematice využití informačních systémů v environmentálních vědách a obnově krajiny. Zaměřuje se na prostředky a metody pro územní plánování a modelování krajiny. Podrobně rozebírá datové struktury, analýza a syntéza dat, postupy vytváření projektů. V další části se zaměřuje na využití digitálních modelů krajiny včetně metod vyhodnocení stavu z pohledu obnovy krajiny a vyuţití brownfields. V praktické části jsou studenti podrobně seznámeni s obsluhou a využitím prostředků AutoCad Map a příkladech implementace environmentálních dat a v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B., DANEL, R., VOJVODÍKOVÁ, B., NEUSTUPA, Z., LABODOVÁ, A., COTIC, B., DOLEŽELOVÁ, L., LACKOVÁ, E., FRANKOVÁ, H. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. Neustupa, Z. Aplikace informačních technologií pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti, VŠB-TUO, 2006, 186 str, Tuček, J.: GIS (1998): Principy a praxe. Praha: Computer Press. Understanding GIS. Redlands (CA, USA): ESRI, 1990. Bonham - Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists. Ontario: Pergamon Press. Minami, M.: Using ArcMap. ESRI, Inc., Redland, 2000. Tucker, C.: Using ArcToolbox. ESRI, Inc., Redland, 2000.

Doporučená literatura:

Dobešová, Z. AutoCAD Map 3D, Comouter Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-251-1856-6 Vienneau, A.: Using ArcCatalog. ESRI, Inc., Redland, 2001 http://www.landscapemodeling.org/ RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-1264-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí praktickým řešením po každé kapitole cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu. Účast na cvičení, splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy pro uzemní plánování a modelování krajiny. 2. Prostředí pro realizaci GIS v environmentální praxi. 3. Metody sběru prostorových dat. Prezentace dat v GIS. 4. Environmentální, ekonomická data. Data územního plánování. 5. Dálkový průzkum Země. Vytváření podkladů územního plánování. 6. Pokročilé geostatické výpočty. 7. Analýza environmentálních dat v GIS. 8. Syntéza dat o krajině, vytváření projektů. 9. Speciální úkoly v řešení problematik brownfield. 10. Digitální modely terénu příklady modelů krajiny. 11. Vyhodnocení dat v 3D prostoru. 12. Možnosti vizualizace v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku