545-0603/02 – Modelování v péči o krajinu (ModKraj)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektování. Umí získat a ověřit data pro model, vytvářet projekty územního plánování, jejich přípravu a vytvoření modelu terénu a provedení následných analýz. Zisk základních přehledů o postupech a možnostech vizualizace.Na základě pochopení principů popsat a navrhnou kompletní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v problematice využití informačních systémů v environmentálních vědách a obnově krajiny. Zaměřuje se na prostředky a metody pro územní plánování a modelování krajiny. Podrobně rozebírá datové struktury, analýza a syntéza dat, postupy vytváření projektů. V další části se zaměřuje na využití digitálních modelů krajiny včetně metod vyhodnocení stavu z pohledu obnovy krajiny a vyuţití brownfields. V praktické části jsou studenti podrobně seznámeni s obsluhou a využitím prostředků AutoCad Map a příkladech implementace environmentálních dat a v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B., DANEL, R., VOJVODÍKOVÁ, B., NEUSTUPA, Z., LABODOVÁ, A., COTIC, B., DOLEŽELOVÁ, L., LACKOVÁ, E., FRANKOVÁ, H. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. Neustupa, Z. Aplikace informačních technologií pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti, VŠB-TUO, 2006, 186 str, Tuček, J.: GIS (1998): Principy a praxe. Praha: Computer Press. Understanding GIS. Redlands (CA, USA): ESRI, 1990. Bonham - Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists. Ontario: Pergamon Press. Minami, M.: Using ArcMap. ESRI, Inc., Redland, 2000. Tucker, C.: Using ArcToolbox. ESRI, Inc., Redland, 2000.

Doporučená literatura:

Dobešová, Z. AutoCAD Map 3D, Comouter Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-251-1856-6 Vienneau, A.: Using ArcCatalog. ESRI, Inc., Redland, 2001 http://www.landscapemodeling.org/ RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-1264-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu pro získání zápočtu, písemná a ústní část zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy pro uzemní plánování, modelování krajiny a znovuvyužití brownfields. 2. Prostředí pro realizaci GIS v environmentální praxi. 3. Metody sběru prostorových dat. Prezentace dat v GIS. 4. Environmentální, ekonomická data. Data územního plánování. 5. Dálkový průzkum Země. Vytváření podkladů územního plánování. 6. Pokročilé geostatické výpočty. 7. Prostorové modely a metody zpracování. 8. Analýza environmentálních dat v GIS. 9. Syntéza dat o krajině, vytváření projektů. 10. Informační systémy a databáze brownfields. 11. Speciální úkoly v řešení problematik brownfields. 12. Digitální modely terénu příklady modelů krajiny. 13. Vyhodnocení dat v 3D prostoru. 14. Možnosti vizualizace v GIS. 15. Specifické modely v řešení brownfields.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestralni projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku