545-0603/02 – Modelování v péči o krajinu (ModKraj)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnutí a definice programových prostředků a metod pro informační systémy a projektování. Umí získat a ověřit data pro model, vytvářet projekty územního plánování, jejich přípravu a vytvoření modelu terénu a provedení následných analýz. Zisk základních přehledů o postupech a možnostech vizualizace.Na základě pochopení principů popsat a navrhnou kompletní projekt obnovy krajiny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v problematice využití informačních systémů v environmentálních vědách a obnově krajiny. Zaměřuje se na prostředky a metody pro územní plánování a modelování krajiny. Podrobně rozebírá datové struktury, analýza a syntéza dat, postupy vytváření projektů. V další části se zaměřuje na využití digitálních modelů krajiny včetně metod vyhodnocení stavu z pohledu obnovy krajiny a vyuţití brownfields. V praktické části jsou studenti podrobně seznámeni s obsluhou a využitím prostředků AutoCad Map a příkladech implementace environmentálních dat a v modelech krajiny.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ, B., DANEL, R., VOJVODÍKOVÁ, B., NEUSTUPA, Z., LABODOVÁ, A., COTIC, B., DOLEŽELOVÁ, L., LACKOVÁ, E., FRANKOVÁ, H. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 179 s. ISBN 978-80-248-2797-1. Neustupa, Z. Aplikace informačních technologií pro modelování a tvorbu krajiny po hornické činnosti, VŠB-TUO, 2006, 186 str, Tuček, J.: GIS (1998): Principy a praxe. Praha: Computer Press. Understanding GIS. Redlands (CA, USA): ESRI, 1990. Bonham - Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists. Ontario: Pergamon Press. Minami, M.: Using ArcMap. ESRI, Inc., Redland, 2000. Tucker, C.: Using ArcToolbox. ESRI, Inc., Redland, 2000.

Doporučená literatura:

Dobešová, Z. AutoCAD Map 3D, Comouter Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-251-1856-6 Vienneau, A.: Using ArcCatalog. ESRI, Inc., Redland, 2001 http://www.landscapemodeling.org/ RAPANT, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-1264-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu pro získání zápočtu, písemná a ústní část zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy pro uzemní plánování, modelování krajiny a znovuvyužití brownfields. 2. Prostředí pro realizaci GIS v environmentální praxi. 3. Metody sběru prostorových dat. Prezentace dat v GIS. 4. Environmentální, ekonomická data. Data územního plánování. 5. Dálkový průzkum Země. Vytváření podkladů územního plánování. 6. Pokročilé geostatické výpočty. 7. Prostorové modely a metody zpracování. 8. Analýza environmentálních dat v GIS. 9. Syntéza dat o krajině, vytváření projektů. 10. Informační systémy a databáze brownfields. 11. Speciální úkoly v řešení problematik brownfields. 12. Digitální modely terénu příklady modelů krajiny. 13. Vyhodnocení dat v 3D prostoru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestralni projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování a obhajoba semestrální práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.