545-0900/01 – Management rizik báňského podniku (MBP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nedílnou součástí manažerské práce je riziko. Úspěch managementu do značné míry ovlivňuje, jak manažeři uplatňují management rizik. Předmět se zaměřuje na problematiku managementu rizik především v pojetí standardu ČSN ISO 31000:2009, přičemž těžiště lze spatřovat v procesu posouzení rizik. Studenti umí vysvětlit problematiku managementu rizik a jsou schopni vést v předmětné oblasti diskusi. Studenti dovedou zhodnotit rizika těžebního podniku a navrhnout vhodná opatření v rámci ošetření rizik.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. 584 s. ISBN 978-80-247-3221-3. [2] ČSN ISO 31 000:2009 Management rizik – Principy a směrnice. [3] ČSN EN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik.

Doporučená literatura:

[1] MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku : Proces ocenění základní metody a postupy. 3. Upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5 [2] FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. [3] SMEJKAL, Vladimír; Rais, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organicích. 2. a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2006. 296 s. ISBN 80-247-1667-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracovává semestrální práci. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování eseje na vybrané téma z oblasti managementu rizik báňského podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky managementu rizik 2. Definice základních pojmů managementu rizik 3. Metodiky managementu rizik 4. Proces managementu podle ISO 3100:2009 5. Stanovení kontextu managementu rizik 6. Metody vhodné pro identifikaci rizik 7. Metody vhodné pro analýzu rizik 8. Metody vhodné pro hodnocení rizik 9. Metody vhodné pro ošetření rizik 10. Management rizik v podmínkách báňského podniku 11. Stanovení rizika pomocí CAPM 12. MBM – stavebnicová metoda pro těžební podniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.