545-0902/02 – Management báňského podniku (MBP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozvíjí a prohlubuje základní znalosti z oblasti managementu a aplikuje je do podmínek báňských podniků. Studenti vysvětlí specifika managementu v dané oblasti a jsou schopni vést odbornou diskusi. Studenti jsou rovněž schopni navrhnout vhodné přístupy umožňující řešit manažerské problémy a následně je aplikovat v daných podmínkách.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen prohloubení a rozšíření znalostí z oblasti managementu. Studenti se seznámí se strukturou studované disciplíny a vědeckými metodami a přístupy umožňující samotné studium problematiky. Předmět se převážně zaměřuje na celostní pojetí. Studenti se však také seznámí se základy projektové a strategické řízení. Studovaná problematika je aplikována do podmínek těžebního podniku.

Povinná literatura:

VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-9066-9. MOHELSKÁ, H. a PITRA, Z. Manažerské metody. 1. vydání. Příbram : Professional publishing, 2012. 343 s. ISBN 978-80-7431-092-8. ADAMS, R. G. Modern management in the global mining industry. Bingley: Emerald Publishing, 2019. ISBN 978-1-78973-788-2.

Doporučená literatura:

ROBINS, S.P. a COULTER, M. Management. 7. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2004. 660 s. ISBN 80-247-0495-1. HARVETICHY, N. M. a SHERMAN, S. Vezměte svůj osud do vlastních rukou, než to za vás udělají jiní. Praha : PRAGMA, 2002. 383 s. ISBN 80-7205-779-0. FOTR, J, ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. DRUCKER, P. F. The essential Drucker. In One Volume the Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential Writings on Management. New York : Harper Collins Publishers Inc., 2001. 368 p. ISBN: 006093574X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracovává semestrální práci. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce na vybrané téma z oblasti managementu báňského podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vědecký přístup ke studiu managementu, vývoj hlavních teorií managementu Systémový přístup k managementu Aplikační aspekty managementu, manažerské nástroje Plánování v podmínkách těžebního podniku Rozhodování v podmínkách těžebního podniku Organizování v podmínkách těžebního podniku Vedení v podmínkách těžebního podniku Kontrolování v podmínkách těžebního podniku Mezinárodní management a nadnárodní společnosti Řízení projektů v podmínkách těžebního podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290004) Hornictví a hornická geomechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.