545-0907/01 – Aplikovaná umělá inteligence (AUI)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGF, FS, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Aplikovaná umělá inteligence (AUI)je koncipován dle konkrétního zaměření studenta na vybranou oblast umělé inteligence. Student získává znalosti a dovednosti analyzovat technickou úlohu z pohledu aplikace vybrané disciplíny AUI, syntetizovat a ověřit aplikaci v laboratorních podmínkách zejména s využitím simulace a modelování. Výsledky laboratorních experimentů a získané dovednosti studenta jsou využívány při zpracování disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikace umělé inteligence v průmyslu a oblasti kybernetických systémů. Přibližuje posluchačům metody reprezentace a zpracování znalostí, znalostní systémy, expertní systémy a jejich aplikace, sémantické sítě, rámce, pravidlové a inferenční sítě, vyhledávání znalostí a dat z databází, fuzzy systémy a jejich aplikace, aplikace umělých neuronových sítí, strojové učení a učící se systémy, rozpoznávání a počítačové vidění, příznaky, struktury, evoluční systémy a algoritmy, genetické algoritmy, umělý život, biokybernetika a aplikace virtuální reality.

Povinná literatura:

RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2 MAŘÍK,V. a kol. : Umělá inteligence 4. Academia Praha, 2003, 476 s. ISBN 80-200-1044-0

Doporučená literatura:

RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2 MAŘÍK,V. a kol. : Umělá inteligence 4. Academia Praha, 2003, 476 s. ISBN 80-200-1044-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zadání samostatné práce v souvislosti s tématem disertační práce. 2. Konzultace zvoleného řešení a jeho úpravy. 3. Předložení odborné práce v rozsahu cca 20 stran. 4. Obhájení odborné práce při zkoušce z předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět Umělá inteligence (UI), definice, rozdělení. 2. Fuzzy logika (FL), fuzzifikace, defuzzifikace, inferenční pravidla, fuzzy regulátory. 3.Evoluční algoritmy (EA). Metoda diferenciální evoluce (DE), SamoOrganizujíci se Migrační Algoritmus (SOMA). Genetické algoritmy (GA), dědičnost, křížení, mutace, selekce, fitness funkce. 4. Umělé neuronové sítě (NS), rozdělení, principy činnosti, charakteristické vlastnosti, zpracování neurčité informace v neuronové síti, učení v neuronových sítích. 5. Multi-agentní systémy (MAS), distribuovaná umělé inteligence, pojem agent, rozdělení agentů, adaptivita, komunikace. 6. Expertní systémy, principy činnosti, báze znalostí, znalostní systémy. 7. Softwarové prostředky používané při realizaci UI. 8. Řešení úloh interpretace, diagnostiky, predikcí. 9. Řešení úloh plánování a rozpoznávání. 10. Řešení úloh řízení a optimalizace s využitím UI.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.