545-0919/01 – Identifikace a modelování (IAM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty doktorského studia oboru Automatizace technologického procesu s přístupy a metodami tvorby počítačových modelů a simulace spojitých dynamických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se způsoby, metodami a prostředky tvorby počítačových modelů a simulace spojitých dynamických systémů, jak pro deterministické přístupy identifikace, tak i pro statistickou dynamiku. Uvádí metody aproximace jak pro časovou oblast, tak i pro oblast frekvenční. Kromě detrministických metod jsou uvedeny i způsoby statistické dynamiky.

Povinná literatura:

BOBÁL,V.: Identifikace systémů. VUT Brno,FT, 1990. BURÝ,A.: Simulace a modelování důlních systémů. VŠB Ostrava,HGF,1989. BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech,Monografie 7,VŠB-TU Ostrava,HGF,2002, ISBN 80-248- 0158-2.

Doporučená literatura:

ZÍTEK,P.: Simulace dynamických systémů.,SNTL Praha, 1990. SOUKUP,J. Identifikace soustav., SNTL Praha,1990. NOSKIEVIČ,P.: Modelování a identifikace,MONTANEX Ostrava,1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální kontrola, během konzultací, stavu zpracování projektu individuálně zadaného.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy a jejich matematické modely, diferenciální rovnice 2. modelování, analytická identifikace základních dynamických procesů, principy matematického modelování 3. Metody identifikace dynamických systémů 4. Vstupní a výstupní signály, odezva na skokovou funkci 5. Neparametrické metody identifikace 6. Deterministické časové a frekvenční metody experimentální identifikace 7. Stochastické a korelační metody experimentální identifikace 8. Verifikace a experimentální testování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.