545-0922/02 – Automatizace důlní dopravy (HGF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorandského studia oborů: Automatizace technologických procesů, a Hornictví, se systémy a prostředky automatického a automatizovaného řízení dopravy na uhelných dolech. Studenti získají dovenosti v oblasti návrhu automatizovaných systémů řízení na dolech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje problematiku automatizovaného a automatického řízení dopravy na uhelných hlubinných a povrchových dolech. Seznamuje se systémy, technickými prostředky a simulačními programy pro automatizované a automatické řízení důlní dopravy. Uvádí systémy aktuálně užívaní na dolech, včetně technických prostředků a simulačních programů pro řízení selektivního odtěžení, a také logistiky zásobování důlních pracovišť materiálem a důlní výstrojí.

Povinná literatura:

Burý,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech,Monografie 7, VŠB-TU Ostrava,HGF, 2002, 100 stran, ISBN 80-248-0158-2. Burý,A.: Systémy automatizovaného řízení a simulační modely kontinuální důlní dopravy, VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko Ostrava, 2009, 76 stran, ISBN 978-80-248-2088-0.

Doporučená literatura:

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola, během konzultací, stavu zpracování individuálně zadaného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Automatizace linek pásových dopravníků v uhelném hlubinném dole. 2. Racionalizační systémy automatizovaného řízení linek dopravníků s úsporou energie. 3. Automatizace skipového těžení. 4. Automatizovaný řídicí systém dopravy materiálů a důlní výstroje na přípravná pracoviště uhelných hlubinných dolů. 5. Počítačové modely pro automatizované řízení odtěžení kontinuální dopravou pro účely selektivního odtěžení a homogenizace uhlí. 6. Automatizace pásové dopravy na uhelných lomech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.