545-0923/01 – Automatizace technologických procesů (HGF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity0
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvinout a aplikovat znalosti z oblasti automatizace spojitých a diskrétních procesů, přiblížit nejnovější metody a prostředky z hlediska analýzy a syntézy automatizovaných systémů. Student získává schopnost uplatnit získané znalosti na konkrétní aplikaci v souvislosti s tématem disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Analýza technologického procesu, výrobní podsystém, podsystém technického zabezpečení výroby, informační systémy, technické prostředky informačního systému jednotlivých podsystémů, metody řízení jednotlivých podsystémů, řídící stanoviště pro řízení technologického procesu a jednotlivých podsystémů.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2003. ISBN 80-7300-020-2 NOVÁK,V.: Základy fuzzy modelování, BEN Praha, 2000

Doporučená literatura:

KROKAVEC, D., FILASOVÁ, A.: Diskrétne systémy, 2006, Košice: Elfa, ISBN 80-8086-028-9. VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M.: Optimální systémy řízení, 2002, Ostrava: FS VŠB-TUO, ISBN 80-7078-736-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

...............................................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.