545-0928/01 – Prognostika v hospodářské praxi (progn)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza prognostických technik a jejich uplatnění v hospodářské praxi. Hodnocení vhodnosti jejich užití.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předvídání a řízení, potřeba a role předvídání, základní pojmy. Přístupy k prognózování. Přehled prognostických technik. Kvantitativní prognostické metody: metody rozkladu časových řad, regresní metody. Úsudkové přístupy k prognózování. Technplogické a environmentální prognózování: dlouhodobé trendy, delfská metoda, matice křížových interakcí. Průmyslová a informační revoluce. Předvídání nového výrobku.

Povinná literatura:

DVOŘÁČEK, J. Prognostika. Skriptum. Most : RSVV Most, 1996. 92 s. DVOŘÁČEK, J. Forecasting. Syllabus. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 43 s.

Doporučená literatura:

ŠMÍDA, F. Strategie v podnikové praxi. 1. vyd. Praha : Profesional Publishing, 2003. 219 s. ISBN 80-86419-41-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, semestrálním projektem a kontrolními testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - předvídání a rozhodovací proces. 2. Úloha předvídání - úroveň vládních orgánů, úroveň firmy. 3. Základní pojmy prognostické činnosti - pojem prognózy, časový horizont prognózy, verifikace prognózy, pravděpodobnost prognózy, vývoj prognostické činnosti. 4. Třídění prognóz - třídění podle postupu prognózování, podle délky časového období, podle předmětu prognózy. 5. Prognostické metody - možné způsoby klasifikace. 5.1. Metody založené na analogii - analogie biologického růstu, analogie historická. 5.2. Metody založené na informacích expertů - dotazník, metoda delfská, brainstorming. 5.3. Metody založené na extrapolaci - grafická a numerická extrapolace. 5.4. Metody založené na systémovém přístupu - metoda morfologická, metoda křížových interakcí. 6. Aplikace extrapolačních metod v podnikové praxi. 6.1. Diferenční odhady trendové čáry. 6.2. Přímé odhady trendové čáry. 7. Prognózy v oblasti surovinových zdrojů. 8. Prognóza jako východisko strategických rozhodnutí - pojem strategie, základní typy podnikových strategií, prognózy a strategické rozhodnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.