545-0936/01 – Personální management (PM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na problematiku managementu lidských zdrojů se zaměřením na specifika báňského podniku. Student je schopen vysvětlit problematiku personálního managementu a diskutovat ji. Student je schopen vyhodnotit výkon pracovníků a navrhnout systém hodnocení a odměňování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-1407-3. [2] Armstrong, M.: Odměňování pracovníků, Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2890-2. [3] Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-1457-8.

Doporučená literatura:

[1] Hroník, F.: Hodnocení pracovníků, Grada Publishing, a.s., Praha, 2006, ISBN 978-80-247-1458-2. [2] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, 4. rozšířené a doplněné vydání, Management Press, Praha, 2008, ISBN 978-80-247-7261-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracovává semestrální práci. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování eseje na vybrané téma z oblasti personálního managementu báňského podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Personální práce a její specifika v báňském podniku 2. Trendy v řízení lidských zdrojů 3. Personální strategie a personální politika. 4. Proces řízení lidských zdrojů 5. Pracovní místo a metody získávání pracovníků 6. Výběr a orientace pracovníků 7. Řízení pracovního výkonu 8. Motivace pracovníků a motivační teorie 9. Odměňování pracovníků 10. Vzdělávání a plánování kariéry pracovníků 11. Řízení lidí ve skupinách 12. Budování a vedení týmu 13. Manažerské kompetence a jejich rozvoj 14. Kaučování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.