545-0937/01 – Informační systémy pro řízení v surovinovém průmyslu (ISŘSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět vymezení, popis a analýza informačních systémů podniku s ohledem na specifika surovinového průmyslu, zpracování, prezentace a analýza podnikových a výrobních dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou informačních systémů v surovinovém průmyslu. Zaměřuje se na informační systémy řízení výroby MES, podnikové systémy ERP, CRM, EAM, SCMů, systémy SCADA pro vizualizaci technologických procesů, logistické informační systémy informační systémy pro modelování ložisek, plánování těžby a obnovy krajiny. Obsahuje vymezení, popis a analýza informačních systémů podniku s ohledem na specifika surovinového průmyslu, zpracování, prezentace a analýza podnikových a výrobních dat.

Povinná literatura:

ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů. Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 978-80-87865-55-2. DOHNAL, Jan a Jan POUR. IT v řízení podniku: MBI. Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-160-4. SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0: an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden: Springer Gabler, [2017]. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7.

Doporučená literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3. BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6. KALUŽA, Jindřich a Ludmila KALUŽOVÁ. Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-81-1. GILCHRIST, Alasdair. Industry 4.0: the industrial internet of things. [Berkeley]: Apress, [2016]. ISBN 978-1-4842-2046-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zadání samostatné práce v souvislosti s tématem disertační práce. 2. Konzultace zvoleného řešení a jeho úpravy. 3. Předložení odborné práce v rozsahu cca 20 stran. 4. Obhájení odborné práce při ústní zkoušce z předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje odbornou práci na téma související se závěrečnou prací

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní principy a přehled informačních systémů. Zpracování a prezentace informací na jednotlivých řídicích úrovních podniku Bezpečnost informačních systémů Podnikové informační systémy kategorie ERP Business inteligence – analýza dat, trend a predikce Podnikové informační systémy pro řízení výroby – MES Vizualizace technologických procesů – SCADA systémy Podnikové informační systémy CRM, EAM, SCM Informační systémy v logistice a prostředky identifikace výrobků Informační systémy pro modelování a plánování těžby, pro plánování, modelování obnovy krajiny a její vizualizaci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní