545-0938/01 – Klasifikační a expertní systémy (KES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA0117 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Představení základních metod používaných pro klasifikaci a expertní systémy. Definice a popis vstupních dat, které lze použít k vytvoření expertního systému. Dále pak realizace základního expertního systému s využitím klasifikačních metod a aplikace v technických problémech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Po úvodní části budou probrány základní pojmy. Na ně naváže přehled klasifikačních metod s popisem jejich možností a využitím v praxi. Dále bude popsána architektura základního expertního systému s ukázkou jednoduché realizace, která bude posléze doplněna o klasifikační systém.

Povinná literatura:

1. FOTR, J.: Expertní systémy v řízení a rozhodování. 1.vyd. Praha: Institut řízení, 1996, 119 s. ISBN 80-7014-012-7. 2. KEPKA, J., PSUTKA, J.: Expertní systémy: umělá inteligence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994, 113 s. ISBN 80-7082-135-3.

Doporučená literatura:

1. PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK J.: Expertní systémy. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1999, 100 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1486-3. 2. ZELINKA, I. Umělá inteligence – V problémech globální optimalizace. Vydání 1., BEN, Praha 2002, 192 stran, ISBN 80-7300-069-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti prokazují své dovednosti zpracováním semestrálního projektu popisující vybranou část řídícího procesu či problému, kde by aplikovali získané znalosti. Tuto práci studenti musí obhájit ústní formou, tak aby byli schopni jednoznačné definovat své požadavky, které má případně realizovat jiný subjekt (například realizační firma).

E-learning

Podpora priebežnej formy štúdia počas semestra využívaním elektronickej formy diseminácie prednášok a pomocných podkladov k jednotlivým témam podľa osnovy predmetu.

Další požadavky na studenta

Budou upřesněny na začátku semestru

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy 2. Přehled klasifikačních metod 3. Příklady realizací klasifikačních metod 4. Filtrace vstupních dat 5. Základní architektury expertních systémů 6. Využití klasifikačních metod v expertních systémech 7. Přehled vybraných realizaci expertních systémů používaných v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.