545-0939/01 – Selected Methods of Artificial Intelligence (VMUI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.Subject version guarantorprof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SPA0117 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The classification of methods used in artificial intelligence, definitions and descriptions of the input data required for the different methods, their connection with the practice, sorting according to the use and application of an technical problems.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Po úvodní části budou probrány základní pojmy používané v oblasti umělé inteligence. Na ně naváží vybrané metody a algoritmy, zabývající se imitací člověka při elektronické komunikaci s okolím, modelováním neuronových sítí a jejich využitím ve fuzzy systémech a jiných oblastech techniky. Dále pak zpracováním obrazu zejména pro oblast humanoidních robotů a závěr bude věnován problematice evolučních algoritmů.

Compulsory literature:

Kevin Warwick: Artificial Intelligence: The Basics, Routledge, 2013,e-ISBN 978-0-203-80287-8. Paul R. Cohen: The Handbook of Artificial Intelligence, Vol.3, Butterworth-Heinemann, 2014, ISBN 0-86576-004-7

Recommended literature:

Leszek Rutkowski, et al: Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer, 2014, e-ISBN 978-3-319-07176-3. José M. Vidal: Fundamentals of Multiagent Systems with NetLogo Examples. 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti prokazují své dovednosti zpracováním semestrálního projektu popisující vybranou část řídícího procesu či problému, kde by aplikovali získané znalosti. Tuto práci studenti musí obhájit ústní formou, tak aby byli schopni jednoznačné definovat své požadavky, které má případně realizovat jiný subjekt (například realizační firma).

E-learning

Podpora průběžné formy studia v průběhu semestru využíváním elektronické formy diseminace přednášek a pomocných podkladů k jednotlivým tématům dle osnovy předmětu.

Other requirements

They will be announced at the beginning of the course.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic concepts in artificial intelligence. 2. The Turing test 3. Algorithms type chatterbot, practical applications 4. The types of artificial neural networks 5. Use of artificial neural networks, fuzzy systems for implementation 6. The use of artificial neural networks in prediction systems 7. The procedures for image processing (recognition of faces, objects and emotions) 8. Evolutionary algorithms in optimization problems

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P3970) Management of systems in the field of mineral resources K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.