545-0940/01 – Pokročilé metody analýzy a zpracování dat (PMAZD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Peter VestenickýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
VES0086 doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na techniky ukládání a zpracování většího množství dat. Použití nástrojů pro analýzu dat. Získávání znalostí z databází, dolování dat, tvorba expertních systémů. Práce s firemními daty – nástroje BI pro získávání firemních znalostí, způsoby prezentace informací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Pokročilé metody práce s daty – optimalizace datových struktur, analytické zpracování dat, práce s větším objemem dat, práce s neurčitými daty, využití bezeschémových databází, technologie Big data. Techniky dolování dat z databází a webu. Business inteligence – OLAP, datové sklady. Práce se znalostmi, expertní a semi-expertní systémy. Úvod do zpracování neurčitých, nepřesných a distribuovaných dat.

Povinná literatura:

HERNANDEZ, M.: Návrh databází. Praha: Grada, 2005, ISBN: 80-247-0900-7 POUR, J. – MARYŠKA, M. – NOVOTNÝ, O.: Business inteligence v podnikové praxi. Professional Publishing 2012, ISBN: 80-7431-065-2 MERUNKA, V.: Datové modelování. Alfa, 2006. 177s, ISBN: 8086851540

Doporučená literatura:

AYER-SCHÖNBERGER, V., CUKIER, K. Big Data. Brno: Computer Press, 2014, 256 s. ISBN 978-80-251-4119-9 HUMPHRIES, M.: Data warehousing - návrh a implementace. Praha: Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-560-1 BROZOVÁ, H., HOUŠKA, M.: Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN: 978-80-7331-069-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce tématicky zaměřené na aplikace zpracování dat související s témou disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy ukládání dat, datové modely. 2. Relační schéma, bezeschémové databáze. 3. Principy modelování a návrhu datových struktur. 4. Optimalizace relačního databázového schématu. 5. Datové sklady a jejich účel. 6. Transformace dat, ETL. 7. OLAP analýza dat. 8. Prediktivní a deskriptivní techniky dolování dat. 9. Technologie pro prezentaci a transformaci dat. 10. Big data, jejich zpracování a využití. 11. Sémantický web, web mining. 12. Statistické metody analýzy dat. 13. Modelování znalostí, expertní a znalostní systémy. 14. Zpracování neurčitých a distribuovaných dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku