545-0940/01 – Pokročilé metody analýzy a zpracování dat (PMAZD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Peter VestenickýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VES0086 doc. Dr. Ing. Peter Vestenický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na techniky ukládání a zpracování většího množství dat. Použití nástrojů pro analýzu dat. Získávání znalostí z databází, dolování dat, tvorba expertních systémů. Práce s firemními daty – nástroje BI pro získávání firemních znalostí, způsoby prezentace informací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Pokročilé metody práce s daty – optimalizace datových struktur, analytické zpracování dat, práce s větším objemem dat, práce s neurčitými daty, využití bezeschémových databází, technologie Big data. Techniky dolování dat z databází a webu. Business inteligence – OLAP, datové sklady. Práce se znalostmi, expertní a semi-expertní systémy. Úvod do zpracování neurčitých, nepřesných a distribuovaných dat.

Povinná literatura:

HERNANDEZ, M.: Návrh databází. Praha: Grada, 2005, ISBN: 80-247-0900-7 POUR, J. – MARYŠKA, M. – NOVOTNÝ, O.: Business inteligence v podnikové praxi. Professional Publishing 2012, ISBN: 80-7431-065-2 MERUNKA, V.: Datové modelování. Alfa, 2006. 177s, ISBN: 8086851540

Doporučená literatura:

AYER-SCHÖNBERGER, V., CUKIER, K. Big Data. Brno: Computer Press, 2014, 256 s. ISBN 978-80-251-4119-9 HUMPHRIES, M.: Data warehousing - návrh a implementace. Praha: Computer Press, 2002. ISBN: 80-7226-560-1 BROZOVÁ, H., HOUŠKA, M.: Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN: 978-80-7331-069-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce tématicky zaměřené na aplikace zpracování dat související s témou disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Principy ukládání dat, datové modely. 2. Relační schéma, bezeschémové databáze. 3. Principy modelování a návrhu datových struktur. 4. Optimalizace relačního databázového schématu. 5. Datové sklady a jejich účel. 6. Transformace dat, ETL. 7. OLAP analýza dat. 8. Prediktivní a deskriptivní techniky dolování dat. 9. Technologie pro prezentaci a transformaci dat. 10. Big data, jejich zpracování a využití. 11. Sémantický web, web mining. 12. Statistické metody analýzy dat. 13. Modelování znalostí, expertní a znalostní systémy. 14. Zpracování neurčitých a distribuovaných dat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.