545-0942/01 – Ekonomika báňského podniku (EBP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO30 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu: vymezení, popis a analýza báňského podniku s ohledem na specifika hornictví, určení možností zlepšení výsledku hospodaření báňského podniku. Znalosti a dovednosti: znalost vztahů v ekonomickém systému podniku a vlivu jednotlivých faktorů na hospodářský výsledek báňského podniku. Schopnost analýzy činnosti podniku a návrh opatření ke zlepšení řízení podniku. Obsahové zaměření: báňský podnik jako ekonomický systém, základní kategorie podnikové ekonomiky, jejich vzájemné vazby, vliv přírodních faktorů, analýza jednotlivých prvků ekonomického systému.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět popisuje ekonomický systém báňského podniku s ohledem na jeho prvky, vazby a vliv jeho okolí. Systém je analyzován z hlediska vlivu jeho jednotlivých částí na řízení podniku a jeho ekonomické výsledky.

Povinná literatura:

DVOŘÁČEK, J. Business economics. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, 125 s. ISBN 978-80-248-3459-7. SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. DVOŘÁČEK, J. a kol. Basic Categories of Business Economics. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

DVOŘÁČEK, J. Analýza hospodářské činnosti báňského podniku. Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 1997, 156, [16] s. ISBN 80-7078-515-2. SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2009, xviii, 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce na vybrané téma z oblasti ekonomiky těžebního podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomický systém báňského podniku, specifika báňského podniku. 2. Základní metody analýzy ekonomického systému. 3. Majetková a kapitálová struktura báňského podniku. 4. Stálá aktiva báňského podniku – vymezení, význam, analýza. 5. Oběžná aktiva báňského podniku – vymezení, význam, analýza. 6. Pracovníci, produktivita práce a mzdy báňského podniku – vymezení, význam, analýza. 7. Náklady báňského podniku – vymezení, význam, analýza, vliv přírodních faktorů. 8. Výnosy báňského podniku – vymezení, význam, analýza, vliv přírodních faktorů. 9. Zisk/ ztráta báňského podniku – vymezení, význam, analýza, ovlivňující faktory. 10. Ekonomické hodnocení projektů báňského podniku – základní ovlivňující faktory. 11. Cesty zlepšení výsledku hospodaření báňského podniku. 12. Ukončení činnosti báňského podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.