545-0944/01 – Strategické řízení firmy (SŘF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování a řízení podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy. Studenti si dále osvojí znalosti strategií na jednotlivých úrovních řízení báňského podniku, základní metody strategické analýzy firmy, poslání (mise) a strategické cíle báňského podniku.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

VILAMOVÁ, Š. Strategický management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

Doporučená literatura:

ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. LHOTSKÝ, J. Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press a.s., 2010. ISBN 978-80-251-3295-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dle individuální domluvy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ýznam a podstata strategického řízení firmy - činnosti realizované v rámci strategického managementu, charakteristiky současného strategického řízení. 2. Poslání (mise) a strategické cíle organizace - vymezení poslání, jeho význam, praktické problémy. 3. Strategická analýza okolí podniku – cíl analýzy okolí, struktura podnikového okolí, metody analýzy okolí. 4. Porterův model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil. Analýza životního cyklu oboru a analýza konkurenčních skupin. 5. Analýza vnitřního potenciálu podniku – cíl a metody analýzy, vymezení auditu zdrojů a postupu jeho realizace. 6. Benchmarking - vymezení a typy benchmarkingu, cíl a postup realizace. 7. Zhodnocení strategické pozice podniku, volba vhodné strategie - Úrovně strategického řízení v podniku – vymezení úrovní strategického řízení a příslušných strategií, obsahová náplň strategií na jednotlivých úrovních. 8. Základní strategie na úrovni podniku – koncentrace, rozvoje výrobku, inovace, horizontální integrace, vertikální integrace, Joint Venture, soustředěné diverzifikace, složené diverzifikace, přeskupení, redukce a likvidace. 9. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy - typy strategií, jejich vymezení, příklady, výhody a nevýhody. Kapitálové vstupy firem na zahraniční trhy. 10. Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku – strategie vhodné pro každou ze skupin, postup realizace analýzy BCG. 11. Porterovy konkurenční strategie – vymezení a předpoklady dosažení strategie vůdčího postavení v nákladech, strategie diferenciace a strategie soustředění. - Strategie založené na analýze životního cyklu oboru – strategie vhodné pro fázi narození/zavedení, růstu, dospělosti/zralosti, stárnutí/poklesu. 12. Funkcionální strategie – hodnocení a výběr strategie – charakteristika základních kritérií hodnocení strategie, tj. vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti. 13. Finančně-ekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu. 14. Implementace strategie v podniku – způsoby realizace strategie vyžadující změnu organizační struktury a jejich charakteristika. Strategická kontrola a strategický audit firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní