545-0946/01 – Průmyslový marketing (PM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student pochopí podstatu marketingového řízení firmy, osvojení vybraných metod a přístupů marketingové analýzy a jejich následné využití v rozhodovacích procesech průmyslového podniku. V rámci předmětu se student naučí definovat cíl a roli marketingu v praxi průmyslového podniku, specifika průmyslového marketingu a jeho užití, vzájemné vazby v rozhodovacích procesech průmyslových firem na jednotlivých úrovních řízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.

Doporučená literatura:

VILAMOVÁ, Š. Strategický management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Dle individuální domluvy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata, cíl a role marketingu v praxi průmyslového podniku. Organizační vazby marketingu a ostatních odborných činností firmy. 2. Marketingové prostředí firmy, subjekty trhu, spotřebitelský a průmyslový trh. 3. Marketingový informační systém, způsob vzniku a význam z hlediska firmy. 4. Strategický marketing, podstata a role v podnikové praxi. Vazba mezi strategií firmy a marketingovou strategií. 5. Marketingová analýza – metody, techniky a nástroje marketingové analýzy. 6. Exaktní a empirické nástroje marketingové analýzy. 7. Cílený marketing, podstata a role v marketingovém řízení firmy. 8. Segmentace trhu, tržní cílení (targeting), tržní umístění (positioning). 9. Marketingový mix – vztah k potřebám zákazníka a možnostem firmy. 10. Produkt jako prvek marketingového mixu, typologie produktů, produktová politika firmy, cyklus tržní životnosti produktu. 11. Cena jako prvek marketingového mixu, proces stanovení ceny v marketingu, tvorba cenových strategií, kondiční politika firmy. 12. Komunikace jako prvek marketingového mixu, podstata procesu firemní komunikace. Měření účinnosti marketingového komunikace. 13. Distribuce jako prvek marketingového mixu, podstata distribučního procesu, distribuční kanál a jeho typologie. 14. Marketingový výzkum – metody a techniky marketingového výzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní