545-0947/01 – Obchodní činnosti firmy (OČF)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí pochopení podstaty obchodních činností firmy, marketingového řízení firmy, pochopí vybrané metody a přístupy k obchodním strategiím, mezinárodní možnosti rozvoje firmy. Student zvládne definování cíle a rolí obchodních strategií v praxi průmyslového podniku, specifika obchodování na průmyslových trzích v rámci mezinárodního obchodu. Rovněž pochopí principy společné obchodní politiky EU a podpory exportních možností průmyslových firem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

MACHKOVÁ, H. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-3237-4. KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. SVATOŠ, M. a kol. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0.

Doporučená literatura:

PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3566-5. KORDA, P. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3752-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Dle individuální domluvy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata obchodních činností. Teorie mezinárodního obchodu 2. Postavení členských zemí EU ve světovém obchodě. Společná obchodní politika EU - podstata, cíle a utváření. 3. Obchodní strategie EU a celní politika 4. Formy vstupů firem na zahraniční trhy – obchodní metody, vývozní a dovozní operace, licence, franchising, kapitálové vstupy, výrobní kooperace, speciální obchodní operace, reciproční a vázané obchody 5. Strategie podpory exportu v EU a ČR 6. Obchodní strategie na podnikové úrovni 7. Algoritmus obchodních operací – akviziční a nabídková činnost, smluvní zajištění a právní režim obchodních operací 8. Typy odbytových systémů firmy 9. Nákupní strategie - strategie řízení zásob, strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů, nákupní informační systémy 10. Prodejní strategie, typy a obsah, organizace a řízení prodejních sil, plán prodeje a jeho kontrola. 11. Motivace prodejců a prodejních týmů, obchodní jednání a prodejní taktiky 12. Profilace zákazníka – segmentace zákazníků, vyhledání cílového zákazníka, úspěšné obchodní strategie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3970) Řízení systémů v oblasti nerostných surovin K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní