545-0983/04 – Aplikovaná statistika (AS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity9
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich KodymGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
POL12 RNDr. Jiří Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami tvorby, zpracování a vyhodnocení statistických souborů a s metodami testování statistických hypotéz. Uvést je stručně do problematiky analýzy rozptylu, jednoduché regresní a korelační analýzy a rozkladu časových řad. Praktická část výuky bude probíhat se softwarem EXCEL.

Povinná literatura:

1.Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, s.r.o. 2006. ISBN 80-7367-123-9. 2.Meloun, M. & Militký, J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha: Academia, 2004. 839 s. ISBN 80-200-1254. 3.Sullivan M. Fundamentals of Statistics. USA: Prentice Hall, 2005. ISBN: 0-13- 146449-3 4.Gunderson A. Interactive Statistics. [online]. USA, Prentice Hall, 2002. HTML format.URL:ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/web_marketing/mathematics_developmenta l.s-072/aliaga/aliaga.htm> 5.Cipra T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL/Alfa, 1986. 6.Dostupné příručky Excelu

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náhodná veličina,statistický model a jeho parametry. 2. Náhodný výběr, výběrové statistiky, histogram. 3. Bodový a intervalový odhad parametrů 4. Testování statistických hypotéz 5. Postup při statistickém zpracování dat. 6. Jednorozměrná analýza rozptylu 7. Jednorozměrná regresní analýza. 8. Jednoduchá korelační analýza 9. Časové řady a jejich rozklad na jednotlivé složky. 10. Tvorba „klasických“ modelů časových řad, predikce budoucích hodnot 11. Celkové zhodnocení dvou odlišných přístupů k technickým a ekonomickým datům – data ve formě náhodného výběru a data ve formě uspořádané řady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  0
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku