545-1009/01 – Automatizace ve vodním hospodářství (AVH)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
OTT007 Ing. Lukáš Otte, Ph.D.
REP75 Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy automatizace, tak aby byli schopni definovat své požadavky na případné vylepšení nebo úpravu monitorování či řízení vybraných technologických procesů se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny vody a čerpací stanice. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s principy jejich zpracování a využitím pro řízení. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávat, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti monitorovacích a řídicích systémů používaných v technologických procesech čerpacích stanic, čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s jejich zpracováním a využitím pro řízení, ve výše zmíněných technologiích. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávat, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Povinná literatura:

Strakoš, V.: Automatizace technického zabezpečení výroby. Skripta VŠB. Ostrava Strakoš,V.: Dispečerská řízení dolů (část o vodním hospodářství). Skripta VŠB.Ostrava ŽID, N.,BENÁČANOVÁ, H. KUNSTOVÁ, R. SVOBODA, J. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. http://www.microsys.cz/ http://www.pantek.cz/ http://hw.cz/ http://www.automa.cz/

Doporučená literatura:

Doporučené webové stránky: www.automa.cz, www.automatizace.cz, www.microsys.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky monitorovacích a řídicích systémů (MŘS), aplikace MŘS ve vodním hospodářství Rozdělení MŘS (typy a srovnání MŘS, řízení vztahu se zákazníky,…) Architektura MŘS (základní hierarchie MŘS, hlavní charakteristiky MŘS, příklady z praxe) Hardwarové vybavení MŘS (základní pojmy, kompaktní programovatelné automaty, modulární programovatelné automaty, integrované řídicí systémy, distribuované řídicí systémy) Softwarové vybavení MŘS (objasnění terminologie, seznámení s tématem, představení SCADA systémů a ukázky InTouch, Reliance a Promotic systémů) MŘS vodního hospodářství. Programové vybavení a počítačová bezpečnost (systémové, aplikační a uživatelské programy, viry, počítačová bezpečnost, megatrendy...) Autorský zákon, SW licence, pravidla používání software (autorský zákon, autorské dílo, vytváření kopií, licenční smlouva, softwarová licence, svobodný software, nesvobodný software, MS Eula, přehled licencí, softwarový audit, management, …) Problematika moderních platforem ochrany (bezpečnostní hledisko, šifrování) Problematika rychlých informací, distribuované výpočty a sítě P2P. Internet včera, dnes a zítra, internet věcí – trendy a budoucnost výpočetní techniky. Shrnutí a doplnění problematických okruhů a uvedení do celkového pohledu ve vyšší hierarchické struktuře.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní