545-1009/02 – Automatizace ve vodním hospodářství (AVH)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy automatizace, tak aby byli schopni definovat své požadavky na případné vylepšení nebo úpravu monitorování či řízení vybraných technologických procesů se zaměřením na čistírny odpadních vod, úpravny vody a čerpací stanice. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s principy jejich zpracování a využitím pro řízení. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávat, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje základní poznatky z oblasti monitorovacích a řídicích systémů používaných v technologických procesech čerpacích stanic, čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody. Student se seznámí se základními principy měření technologických veličin (např. měření výšky hladiny, měření teploty,množství rozpuštěného kyslíku v kapalině, apod.) s jejich zpracováním a využitím pro řízení, ve výše zmíněných technologiích. Dále budou představeny různé typy řízení, což bude studentům prezentováno tak, aby zjistili co můžou od daného typu řízení očekávat, včetně možné ceny daného řešení. Praktická část je zaměřena na ukázky řídicích systémů, snímačů a akčních prvků, které jsou nejčastěji používány pro řízení zmíněných technologických procesů.

Povinná literatura:

Strakoš, V.: Automatizace technického zabezpečení výroby. Skripta VŠB. Ostrava Strakoš,V.: Dispečerská řízení dolů (část o vodním hospodářství). Skripta VŠB.Ostrava ŽID, N.,BENÁČANOVÁ, H. KUNSTOVÁ, R. SVOBODA, J. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. http://www.microsys.cz/ http://www.pantek.cz/ http://hw.cz/ http://www.automa.cz/

Doporučená literatura:

Doporučené webové stránky: www.automa.cz, www.automatizace.cz, www.microsys.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test během semestru, prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ǔvod do problematiky automatizace a řízení, základní pojmy 2. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů čistíren odpadních vod 3. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů úpraven vody 4. Jak přehledně popsat základní principy technologických procesů čerpacích stanic 5. Možné způsoby měření technologických veličin v čistírnách odpadních vod a v úpravnách vody 6. Možné způsoby měření technologických veličin na čerpacích stanicích 7. Základní pravidla pro výběr vhodného snímače pro měření technologických veličiny 8. Základní architektury monitorovacích systémů, z hlediska jejich možností, spolehlivosti a ceny 9. Zálohování naměřených provozních dat, zabezpečení naměřených dat 10. Základní typy řízení, jejich možnosti a cena 11. Výhody a nevýhody centrálních a distribuovaných systémů řízení 12. Současné možnosti některých metod umělé inteligence pro řízení technologických procesů 13. Jak správně definovat požadavky na doplnění části monitorovacího nebo řídicího systému 14. Způsoby ověření funkčnosti dodaného monitorovacího nebo řídicího systému

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Zápočtový test Písemka 15  8
                Semestrální práce Semestrální projekt 18  9
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 32  17
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní