546-0003/02 – Fyzikální procesy (FyzPro)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou fyzikálních procesů v úpravě nerostných surovin včetně aplikací v oblasti recyklace odpadů. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje studentům informace o technologických procesech rozdružování. Rozdružováním dochází k rozdělení upravované suroviny na 2 či více produktů, které se výrazně liší obsahem užitkové složky. Fyzikální metody rozdružování využívají rozdílné vlastnosti: • rozdílné hustoty při rozdružování v suspenzích, na sazečkách, splavech v hydrocyklonech atd. • rozdílné magnetické vlastnosti při rozdružování v nehomogenním magnetickém poli • rozdílné elektrické vodivost při rozdružování v elektrickém poli • různé barvy a lesku • rozdílné světelné odrazivosti atd.

Povinná literatura:

Bláhová, O., Holbein M.: Fyzikální rozdružovací procesy I. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1990 Cagaš,Z.: Fyzikální způsoby rozdružování II, Skripta VŠB TU Ostrava, 1985 13th Conference on Environment and Mineral Processing : 4.-6.6.2009, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I, II, III, IV / [editors Fečko Peter, Čablík Vladimír]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 - 318 s. : il., mapy ISBN 978-80-248-1994-5, 978-80-248-1995-2, 978-80-248-1996-9, 978-80-248-2018-7. Tora, B. Model procesu mielenia. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 127 s. : il. ISBN 978-80-248-1737-8. Petersen, K.R.P. DMS cyclone modelling at de Beers ,De Beers Group Services, Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy v 106 n 11 November 2006. p 721-726 , 2006 Golovina, N.G.; Khvostov, L.A.: Perspectives in utilization of thermochemical and mechanical methods of coal processing, Solid Fuel Chemistry v 37 n 3 2003. p 77-81 , 2003 Mohanty, M.K.; Honaker, R.Q.; Patwardhan, A. Altair jig: An in-plant evaluation for fine coal cleaning Dept. Mining Mineral Resources Eng. Southern Illinois Univ., Carbondale, Carbondale, IL 62901-6603, United States , Minerals Engineering v 15 n 3 March 2002. p 157-166 , 2002 Choi, Woo Zin; Yoo, Jae Myeong; Lee, Ho Ik Removal of pvc from mixed plastic waste by gravity separation process Department of Environmental Engineering University of Suwon, Suwon, South Korea Conference: REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology , Madrid, Spain , 20040926-20040929 REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology REWAS'04 - Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology - Proceedings 2005. , 2005 Falconer, Andrew : Gravity separation: Old technique/new methods, Lakefield Oretest Ltd., Kewdale, WA 6015, Australia ,Physical Separation in Science and Engineering v 12 n 1 March 2003. p 31-48 , 2003 Augusto, P.A.; Castelo-Grande, T.; Augusto, P.; Barbosa, D.; Estevez, A.M. Supporting theory of a new magnetic separator and classifier. Equations and modeling: Part I - Non-magnetic particles ,Dept. de Engenharia Quimica, Univ. do Porto, Portugal Current Applied Physics , vol.7, no.3 , Page: 240-6 Publisher: Elsevier , March 2007 Kitov, B.I.; Mukhachyov, Yu S.; Ryabov, E.V.; Shlufman, E.M.; Borzenko, S. Yu: Using small section X-ray radiation in roentgen-radiometric separation of ores ,Applied Physics Research Institute Irkutsk State University, Irkutsk, 664033, Russian Federation Conference: X-Ray and Neutron Capillary Optics II , Zvenigorod, Russian Federation , 20040922-20040926 , (Sponsor: SPIE Russia Chapter; Institute for Roentgen Optics, Russia; Unisantis S.A., Switzerland) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering X-Ray and Neutron Capillary Optics II v 5943 2005. , 2005

Doporučená literatura:

12th Conference on Environment and Mineral Processing : 5.-7.6.2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I, II, III / [editors Fečko Peter, Čablík Vladimír]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 354 s. : il. ISBN 978-80-248-1775-0, 978-80-248-1776-7, 978-80-248-1777-4. Tora, B., Oleander, J. Mieszanki węglowe w koksownictwie. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2006 - 62 s., [1] l. příl. : il. ISBN 83-7464-048-0. Úprava nerostných surovin a odpadů : pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph.D. : 31.3.2006, VŠB-TU Ostrava / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - [Ostrava] : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2006] - 242 s. : il. ISBN 80-248-1050-6 Tora, B., Kogut, K. Węglowe mieszanki energetyczne : właściwości, mielenie i spalanie. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2005 - 73 s. : il. ISBN 83-89388-24-3. 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008 : 13th to 14th November 2008 Bratislava : proceedings of the abstracts / [edited by L. Starek ... et. al.]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008 - 1 sv. (různé stránkování) : il. + 1 CD-ROM ISBN 978-80-227-2987-1 (brož.)978-80-227-2982-6 (CD-ROM). Modelling and optimization of physical systems. [7] / [redakcja Pawel Bachorz]. - Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008 - 116 s. : il. ISBN 978-83-60102-50-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou po dobu trvání semestru vypracovávat semestrální projekt, který bude na konci semestru přednesen a ohodnocen pedagogem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení základních pochodů úpravy 2. Přehled metod rozdružování s důrazem na fyzikální procesy 3. Rozdružování v suspenzích – princip, typy zařízení 4. Rozdružování v sazečkách – princip, typy zařízení 5. Rozdružování v proudu vody na nakloněné rovině – princip, typy zařízení 6. Rozdružování ve vzestupném proudu media – princip, typy zařízení 7. Rozdružování v hydrocyklonech – princip, typy zařízení 8. Pneumatické rozdružování – princip, typy zařízení 9. Magnetické rozdružování – princip, typy zařízení 10.Elektrické rozdružování – princip, typy zařízení 11.Zvláštní způsoby – radiometrické metody, na základě rozdílného součinitele tření či rozdílné pružnosti atd.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku