546-0004/05 – In-the-field Training (OP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Thomas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Main goal of departmental practice is analysis of current state in studying field and also identification of problems that are in accordance in specific conditions. Active participation on solutions could have lead in formulation of diploma work proposal and on subsequent processing.

Teaching methods

Terrain work

Summary

The practice is an important part of teaching. During this practice students check their theoretical knowledge and learn basic approaches for application of learned pieces of knowledge when solving particular problems. Practice will be oriented possibly to the area of potential interest and potential prospects of the students, students getting the input base and necessary consultation for a subsequent final work solution. The practice is ensured by guarance field of study.

Compulsory literature:

KERZNER, H. Project Management : A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Wiley, 2009. xxiv, 1094 s. ISBN 978-0-470-27870-3 Professional literature and technical standards

Recommended literature:

BRENNAN, M. J. a TRIGEORGIS, L. Project Flexibility, Agency and Competition : New Developments in the Theory and Application of Real Options. New York: Oxford University Press, 2000. viii, 357 s. ISBN 0-19-511269-5 Legislation in OSH

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Oborová praxe probíhá v rámci pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – studentem. Pracovní náplň je tvořena požadavky zaměstnavatele, pro jejichž dosažení poskytne zaměstnavatel studentům vhodné prostředky. Po ukončení praxe student vyhotoví písemnou zprávu o průběhu praxe a dosažených výsledcích. Součástí zprávy je rovněž zhodnocení dosavadních teoretických vědomostí, které byly důležité pro vykonávání požadované činnosti na pracovišti zaměstnavatele.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praxe po 3. ročníku seznamuje s provozem vybrané vodohospodářské instituce, na níž studenti mohou nalézt vhodné téma diplomového úkolu. Praxe po absolvování 4. ročníku inženýrského studia je zaměřena na vyznačení, resp. zpřesnění zadání diplomového úkolu, získání vstupních podkladů a nezbytné konzultace pro následné řešení diplomové práce. Praxe jsou zajišťovány na základě dlouhodobé kooperace vodohospodářských podniků Moravskoslezského kraje a pracoviště THV, HGF VŠB-TU Ostrava.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner