546-0004/16 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Silvie Drabinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN116 Ing. Silvie Drabinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+120
kombinovaná Zápočet 0+120

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci studia přináší odborná praxe několik příležitostí jak pro studenty oboru, tak pro jednotlivé organizace. Důležitým cílem praxe je možnost vyzkoušení vědomostního potenciálu studentů pro aktivní přístup k výkonu práce a současně ověření možností zaměstnavatele pro budoucí zaměstnance. Nezanedbatelné je rovněž zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání. Podstatným cílem praxe je analýza reálného stavu v oblasti daného oboru a identifikace úskalí, problémů, aj., které s sebou praxe v konkrétních podmínkách firmy přináší. Aktivní práce na daném pracovišti by měla vyústit ve formulaci návrhu tématu závěrečné práce, a jeho následné rozpracování.

Vyučovací metody

Praxe
Experimentální práce ve firmě

Anotace

Oborová praxe je důležitou součástí výuky. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti směřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta, studenti zde mohou nalézt vhodné téma pro svou závěrečnou práci. Oborová praxe je zajišťována garantem studijního programu.

Povinná literatura:

BARKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. Přeložil Alena SVOZILOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2009. Manažer. Management. ISBN 978-80-247-2838-4. Odborná literatura a technické normy. KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. Hoboken: Wiley, c2009. ISBN 978-0-470-27870-3. Professional literature and technical standards.

Doporučená literatura:

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera. Praha: Grada Publishing, 2006. Expert. ISBN 80-247-1501-5. Právní předpisy v oblasti BOZP. BRENNAN, Michael J. a Lenos TRIGEORGIS, ed. Project flexibility, agency and competition: new developments in the theory and application of real options. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-511269-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na základě požadavků společnosti je podepsána dohoda o zabezpečení odborné praxe studenta, ve které jsou stanoveny osoby, pověřené organizací praxe ze strany společnosti i ze strany univerzity. Student předkládá závěrečnou zprávu z průběhu konání praxe a potvrzení společnosti o absolvování praxe a pracovní deník potvrzený pověřenou osobou ze společnosti, v níž byla oborová praxe vykonána.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student předkládá závěrečnou zprávu z průběhu praxe, pracovní deník potvrzený pověřenou osobou ze společnosti, v níž byla oborová praxe vykonána, a osvědčení společnosti o absolvování praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti absolvují odbornou praxi v rozsahu 120 hodin (3 týdny) za semestr se zaměřením na uplatnění studovaného oboru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Absolvování povinné praxe ve firmě, doložené potvrzením.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování povinné praxe ve firmě, doložené potvrzením.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2021/2022 letní