546-0006/02 – Statistické metody v odpadovém hospodářství (StatMvOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu se studenti seznámí s aplikací statistických metod při analýze a vyhodnocování chemických, mineralogických, biotechnologických a environmentálních dat, která jsou důležitou součástí odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se obeznámí s aplikací počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky při hodnocení surovin a úpravnických procesů v rámci oblasti environmentálního inženýrství. Studenti budou obeznámeni se základními metodami sběru a zpracování experimentálních dat, jejich statistickou analýzou a použitím v laboratorní a provozní praxi při hodnocení environmentálních problémů nebo vyhodnocování experimentálních prací.

Povinná literatura:

Turčan, M.; Hradecký, P.; Madryová, A.; Harbichová, 1.; Holčapek, M. Statistika. Ostrava: VŠB - TU, 2002. Leško M.: Úpravnická technologická analýza (příklady), Košice, 1988 Hradecký, P.; Madryová, A.; Turčan, M. Pravděpodobnost. Ostrava: VŠB-TU,1998.

Doporučená literatura:

Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2002. Floreková,L. Matematické modelovanie.Vysoká škola technická v Košiciach, 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat 2 písemné testy z probrané látky. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednorozměrný statistický soubor 2. Druhy statistických šetření 3. Základní soubor a náhodný výběr 4. Výběrové charakteristiky (statistiky) 5. Empirické charakteristiky statistického souboru 6. Odhady parametrů ZS 7. Normální rozdělení 8. Bodový odhad parametrů ZS 9. Intervalové odhady parametrů ZS 10. Testování hypotéz 11. Párový test 12. Testování odlehlých výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.