546-0006/03 – Statistické metody v odpadovém hospodářství (StatMvOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu se studenti seznámí s aplikací statistických metod při analýze a vyhodnocování chemických, mineralogických, biotechnologických a environmentálních dat, která jsou důležitou součástí odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se obeznámí s aplikací počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky při hodnocení surovin a úpravnických procesů v rámci oblasti environmentálního inženýrství. Studenti budou obeznámeni se základními metodami sběru a zpracování experimentálních dat, jejich statistickou analýzou a použitím v laboratorní a provozní praxi při hodnocení environmentálních problémů nebo vyhodnocování experimentálních prací.

Povinná literatura:

Turčan, M.; Hradecký, P.; Madryová, A.; Harbichová, 1.; Holčapek, M. Statistika. Ostrava: VŠB - TU, 2002. Leško M.: Úpravnická technologická analýza (příklady), Košice, 1988 Hradecký, P.; Madryová, A.; Turčan, M. Pravděpodobnost. Ostrava: VŠB-TU,1998.

Doporučená literatura:

Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2002. Floreková,L. Matematické modelovanie.Vysoká škola technická v Košiciach, 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat 2 písemné testy z probrané látky. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou k udělení zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednorozměrný statistický soubor 2. Druhy statistických šetření 3. Základní soubor a náhodný výběr 4. Výběrové charakteristiky (statistiky) 5. Empirické charakteristiky statistického souboru 6. Odhady parametrů ZS 7. Normální rozdělení 8. Bodový odhad parametrů ZS 9. Intervalové odhady parametrů ZS 10. Testování hypotéz 11. Párový test 12. Testování odlehlých výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku