546-0009/03 – Flotace v technologii vody (Flot)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB0007 Ing. Petra Foltová
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KAL368 Bc. Ing. Andrea Kaločajová
SOU0015 Ing. Radek Souček
SIM496 Ing. Lucie Šimková
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemický hydroseparační proces, tzv. flotaci, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Flotaci lze využít jak pro čištění komunálních a průmyslových vod, tak při úpravě vod pitných.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Flotace je prezentována jako významná součást fyzikálně-chemických, hydroseparačních procesů tuhých látek,sraženin i iontů. Jsou diskutovány teoretické (termodynymické) aspekty elementárního flotačního aktu, dále fyzikální,elektrochemické a chemické předpoklady a mechanismy hydrofobizace tuhých látek a nečistot,obsažených ve vodách (vody odpadní,technologické roztoky). Součástí přednášek i náplně cvičení jsou typové modifikace pěnové flotace nerostů (uhlí,rudy,nerudné suroviny) i odpadních vod a kalů včetně jejich technického vybavení a technologického uspořádání.

Povinná literatura:

Kmeť Stanislav: Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 Crozier D.Ronald: Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing. Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod, publikace OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s)

Doporučená literatura:

Kyncl, M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů : monografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1604-3. Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k probrané látce. Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod – charakteristika flotačního procesu, uplatnění flotace v rámci fyzikálně-chemických procesů separace látek 2. Fyzikálně-chemické principy procesu flotace; flotace a pravděpodobnostní děj 3. Rozdělení flotačních činidel a mechanismus jejich působení 4. Sběrné přísady, charakteristika, příklady 5. Pěniče, charakteristika, příklady 6. Řídící flotační činidla, charakteristika, příklady 7. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – flotace s vydělením vzduchu z roztoku 8. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod - flotace s mechanickou dispergací vzduchu 9. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – elektrolytická flotace; biologická flotace; chemická flotace 10. Technologické modifikace flotace při čištění vod- -flotoflokulace; flotoflokulační sedimentace; flotoextrakce 11. Zařazení flotace do technologického procesu při čištění odpadních vod 12. Flotační stroje a zařízení při čištění odpadních vod 13. Příklady použití flotace při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 14. Použití flotace při úpravě vod 15.Využití flotace při úpravě a zpracování vodárenských a čistírenských kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 42  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku