546-0010/02 – Exkurze základy energetiky, termické metody (ExZEaTM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na této exkurzi studenti nabudou základní znalosti z oblasti energetiky v provozních podmínkách a získají orientaci v provozech termického odstraňování odpadů, doplněnou o provozy energetického využívání odpadních materiálů a alternativních paliv. Součástí exkurze je i seznámení posluchačů s organizací provozů.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci exkurze bude studentům umožněn vstup do některých významných podniků s důrazem na zařízení vztahující se ke studovanému oboru.

Povinná literatura:

OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., RACLAVSKÁ, H., ČABLÍK, V., LYČKOVÁ, B. Fly Ash. Fly Ash, VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005, vol. 1, p. 191, ISBN 80-248-0836-6. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., LYČKOVÁ, B., ČABLÍK, V., FARKAŠOVÁ, A. Popílky, Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80-248-0327-5. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. NIESSEN, Walter R. Combustion and incineration processes. 3rd ed., rev. and expanded. New York : Marcel Dekker, 2002. 715 s. ISBN 0-8247-0629-3. Donald Klass. BIOMASS FOR RENEWABLE ENERGY, FUELS, AND CHEMICALS. Hardbound, 651 pages, JUN-1998. ISBN 0-12-410950-0.

Doporučená literatura:

Sborníky Recyklace odpadů I-XIII : 1997-2009, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. Sborník referátů ze semináře Termické zneškodňování odpadů : Praha. Termické zneškodňování odpadů / Karel Obroučka. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997-, 140 s. : il. ISBN 80-7078-505-5 (brož.). Donald Klass. BIOMASS FOR RENEWABLE ENERGY, FUELS, AND CHEMICALS. Hardbound, 651 pages, JUN-1998. ISBN 0-12-410950-0. KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů / Miroslav Rybín. - 2., přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Verantis : Ionizing Wet Scrubber [online]. 2009-2010 [cit. 2010-02-12]. Dostupný z WWW: <http://www.verantis.com/products_ionizingwetscrubber.html>. Venturi Scrubber [online]. H.K.Industries, 2002 [cit. 2009-01-24]. Dostupný z WWW: <http://snsvo6.seekandsource.com/hkindus/vopage4.html>. Donald Klass. BIOMASS FOR RENEWABLE ENERGY, FUELS, AND CHEMICALS. Hardbound, 651 pages, JUN-1998. ISBN 0-12-410950-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti získané studenty v přednáškách jsou v předmětu "Exkurze základy energetiky, termické metody" kontrolovány formou aktivní diskuze o dané problematice přímo v praxi.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
361-0802 ZE Základy energetiky
546-0445 TM Termické metody

Osnova předmětu

V rámci exkurze studenti navštíví podniky z oblasti energetiky a provozů termického odstraňování odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2007/2008 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku