546-0011/02 – Laboratorní cvičení z chemických procesů a biotechnologií (LabChemBio)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Při zpracování chudých, komplexních rud nebo některých nerostných surovin se pro získávání koncentrátů (kovů) uplatňují chemické metody úpravy. Tyto chemické metody velmi úzce souvisí se studiem vzájemného působení chemických činidel a nerostu. Velmi důležitá je znalost chemie (základní a analytické) pro získání množství čistého kovu z roztoku.

Povinná literatura:

1. Fečko P. a kol.: Environmentální biotechnologie, VŠB-TU Ostrava, 2004 2. Fečko P.: Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů, VŠB-TU Ostrava, 2001 3. Špaldoň, F.: Chemické způsoby úpravy (ediční středisko VŠT Košice) 4. Míka, J.: Sbírka příkladů z chemie I.

Doporučená literatura:

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tento předmět umožní studentům seznámit se s vybraným laboratorním zařízením, technikami a pracovními postupy v laboratoři v rámci chemických metod zpracování surovin. Cvičení v blocích: Loužení promícháváním, loužení pod tlakem, segregační pražení, oxidační pražení, sulfatační pražení. extrakce na principu výměny kationtů, extrakce na principu výměny aniontů, stanovení výměnné kapacity ionexu, cementace ušlechtilých kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku