546-0013/01 – Rekultivace a regenerace krajiny (RaRK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá poznatky z krajinné ekologie, rekultivační praxe. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

[1] KURAŠ, Mečislav, DIRNER, Vojtech, SLIVKA, Vladimír, BŘEZINA, Milan. Odpadové hospodářství. Ekomonitor Vodní zdroje s.r.o., 2008, 78-80-86832-34-0. [2] SLIVKA, Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav. Odpadové hospodářství I: praktická příručka, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 80-248-1245-2. [3] SLIVKA, Vladimír, DIRNER Vojtech, KURAŠ Mečislav. Odpadové hospodářství II: Ukládání odpadů do podzemních prostor: praktická příručka. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 80-248-1245-2.

Doporučená literatura:

[1] BRTNICKÝ, Martin a kol., Regenerace, rekultivace, revitalizace krajiny. Mendelova univerzita v Brně. 2011, 40 s., ISBN 978-80-7375-522-5. [2] BRTNICKÝ, Martin, BRTNICKÁ, Helena, FOUKALOVÁ, Jiřina, KYNICKÝ, Jindřich: Degradace a regenerace krajiny. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 381 s. ISBN 978-80-7375-583-6. [3] RUSKO Miroslav, ŠTEFFEK Jozef, DIRNER Vojtech. Vybrané základní pojmy z ekologie a environmentalistiky, I. díl, VeV, s.r.o., 2006, 80-969257-6-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce, determinace dřevin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. Principy a cíle technické a biotechnické rekultivace podle rekultivačního cíle. Brownfields – problematika a řešení. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Dendrologie a determinace dřevin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku